Čađ kao glavni zagađivač vazduha u Zrenjaninu

Aleksandar Marton, predsednik Skupštine grada Zrenjanina, sastao se danas u svom kabinetu sa Dejanom Jovanovim, načelnikom Odeljenja za poslove zaštite i unapređivanje životne sredine grada Zrenjanina, sa kojim je razgovarao o objavljenim rezultatima istraživanja Instituta za javno zdravlje Srbije, prema kojima je u Zrenjaninu i Elemiru tokom prošle godine izmerena najveća koncentracija sumpor-dioksida.
 
 
Dejan Jovanov je ovom prilikom istakao da informacija da je ovaj gas dominantan izvor zagađivanja životne sredine u Zrenjaninu nije tačna, te da najveći problem stvaraju čestice čađi.
- Koncentracija sumpor-dioksida jeste relativno visoka, ali ne prekoračuje granice koje su predviđene pravilnicima. Maksimalna dozvoljena koncentracija od 125 mikrograma po metru kubnom nije prekoračena. Ono što jeste problem u gradu jesu suspendovane mikročestice čađi, poreklom iz saobraćaja i domaćinstava. Merenja su pokazala da od 365 dana prošle godine, za vreme monitoringa vazduha, čak 153 dana je postojalo prekoračenje maksimalne dozvoljene granice, nekada čak i pet puta više od dozvoljenog – upozorio je načelnik Odeljenja za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zrenjanina, zaključujući da je čađ dominantan i glavni uzrok zagađivanja vazduha u gradu Zrenjaninu. Prema njegovim rečima, načini za rešavanje ovog problema jesu pametni semafori, po uzoru na onaj koji će uskoro biti postavljen kod Elektrotehničke i građevinske škole "Nikola Tesla", izmeštanje teretnog saobraćaja iz grada, poboljšanje uslova javnog prevoza, ali i gasifikacija domaćinstava.
 
Aleksandar Marton, predsednik Skupštine grada Zrenjanina, podsetio je da je juče obeležen Međunarodni dan zaštite životne sredine, te da je svest po pitanju ovog problema i dalje nedovoljno razvijena.
-  Propisi u oblasti zaštite životne sredine su dobri, ali pitanje je koliko se oni poštuju, kao i kakva je kaznena politika za njihovo kršenje. Svi zajedno možemo doprineti zdravijoj i čistijoj sredini i kriza ne sme biti izgovor, jer ništa ne košta da se na posao ide biciklom ili pešice, što se već potencira u zemljama Evropske unije. Za kratke relacije automobil nije neophodan, a đubre se ne sme bacati na mesta koja za to nisu namenjena. Nadam se da ćemo današnjim događajem bar malo promeniti svest o ozbiljnosti problema zagađenosti vazduha koji udišemo – rekao je Aleksandar Marton, koji je pozvao sve građane da se u subotu, 9. juna, pridruže akciji "Očistimo Srbiju", kojoj će se, kao i prethodnih godina, priključiti i grad Zrenjanin.