Godišnjica sticanja carskih privilegija

Povodom jučerašnje godišnjice sticanja carskih privilegija za Veliki Bečkerek, predsednik Skupštine grada Aleksandar Marton ističe značaj ovog datuma za razvoj grada:
 
"Pre 243 godine, Privilegijom carice Marije Terezije, tadašnji naš grad, Bečkerek, dobio je status povlašćenog trgovišta, vašarišta. Taj datum je značajan i zbog toga što smo tada dobili prvi parlament – senat sa šest savetnika i što je to datum početka parlamentarizma u našem gradu. Regulisano je da obe većinske verske zajednice: katolici i pravoslavci budu zastupljeni u Senatu sa po tri senatora. Po podacima koje poseduje zrenjaninski arhiv, Senat je obavljao poslove u vezi sa lokalnom samoupravom i funkcionisanjem sredine. Šesti jun 1769. godine nesporno je značajan dan za razvoj ove sredine i drago mi je što, kao grad, imamo tradiciju viševekovnog  parlamentarnog života. Ujedno, ovo je i apel svim političkim činioicma da se tako i ponašaju i time vode, posebno u trenucima kada se pregovara o budućoj lokalnoj vlasti." 
 
  
 
Podsećamo, u dokumentu, rukom pisanom na nemačkom jeziku u Beču, u petnaest odredbi detaljno se definiše novi status varoši, a u uvodnom delu izražava se uverenje da će dobijena Privilegija pomoći varoši da unapredi ne samo trgovinsko i zanatsko umeće, već i obrazovanje svojih stanovnika. 
 

 
"Priznajemo javno ovim pismom i objavljujemo svakome da opštinu mesta Veliki Bečkerek u našoj Tamiškoj županiji najmilostivije uzdižemo na stepen grada, što je to mesto najponiznije umolilo da mu se dodeli Privilegium. Povodom ove najponiznije molbe i povodom preporuke naše Banatske zemaljske administracije putem ministarske deputacije, najblagonaklonije smo odlučili da mesto Veliki Bečkerek zasada uzdignemo na stepen tržišta, u najblagonaklonijoj nameri da podižemo rukodelstvo i zanatstvo, i u uverenju da će se stanovnici prvenstveno posvetiti ovom proizvođačkom staležu, da će pribaviti još nedostajuće rukodelce i veštake, da će ovome privući svoju decu i da će je dati da se pouče u čitanju, pisanju, računanju, kao potrebnim znanjima u zanatlijskom i trgovačkom staležu, kao i u izučavanju nemačkog jezika. A kada, vremenom, zanatstva i veštine, zajedno sa trgovačkim staležom u ovom tržištu, budu većma uzdignuti, bićemo u svako doba skloni ovom tržištu dodeliti i prava jednog grada..." – poručuje se, između ostalog, u tekstu Privilegije, čiji se prepis originala i prevod na srpski jezik čuvaju u zrenjaninskom Istorijskom arhivu.
 

 
U prvoj odredbi dobijene Privilegije stanovnici Velikog Bečkereka proglašavaju se slobodnim ljudima, što je bio osnovni preduslov da se trgovištu dodele i prava jednog grada. Varoši je omogućeno osnivanje Senata, što je predstavljalo značajan napredak i u oblasti lokalne administracije.