Senat novosadskog Univerziteta danas u Zrenjaninu

Senat Univerziteta u Novom Sadu svoju 44. sednicu održao je danas na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, a goste, članove Senata, kao jednog od najvišeg organa upravljanja Univerziteta u Novom Sadu, kojeg čine dekani četrnaest Fakulteta Novosadskog Univerziteta, predstavnici stručnih veća, odbora za kvalitet i direktori naučnih instituta UNS, pozdravio je gradonačelnik Zrenjanina dr Mileta Mihajlov.
 
 
 
-Zrenajnin danas, zajedno sa Tehničkim fakultetom Mihajlo Pupin, ima veliku čast da bude centar univerzitetske Vojvodine. Danas je Savet senata kod nas u Zrenjaninu. Tehnički fakultet u našem gradu postoji bezmalo trideset godina, a o tome kako je radio govore mnoge generacije inžinjera koje danas rade i koji su nosioci privrednog razvoja, i to ne samo Zrenjanina, već širom Vojvodine, o tome govore i mnoga priznanja, kako studenata tako i profesora – rekao je Mihajlov napominjući da lokalna samouprava sa ovom ustanovom ima izvanrednu saradnju.
-To je jedan prijateljski, partnerski odnos sa zajedničkim ciljem, a to je da se studenti koji završavaju ovaj fakultet uklapaju u moderno društvo i stanu rame uz rame ne samo u Srbiji. Već i širom Evrope. S druge strane, želimo da unapredimo ovu saradnju da se uključi privreda, otvorimo nove katedre, a studenti koji završe ovaj fakultet nalaze mesta u privredi Zrenjanina i Srbije – dodao je on. 
 
 
 
Dekan Fakulteta prof. dr Milan Pavlović kaže da je ovo izuzetan dan budući da se, kako kaže, novosadski Univerzitet preselio u Zrenjanin.
-Danas ćemo između ostalog odlučivati i o upisnim kvotama, vremenu, i svim kvotama upisa na fakultete, ovde su dekani, direktori, i mi ćemo se truditi ubuduće da ova zasedanja u našem gradu budu što češća. Za nas je ovo veliko priznanje jer posle značajnog broja godina Senat ponvo zaseda na našem fakultetu. To je ujedno i priznanje za postignute rezultate kako u naučnom radu, tako i preko uspeha naših studenata – rekao je Pavlović.
Rektor Univerziteta, prof. dr Miroslav Vesković, koji predsedava Senatom kaže da je, kada se govori o Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ važno napomenuti da ta ustanova u psolednje vreme u velikoj meri pokazuje želju da bude vrlo aktivan član Univerziteta, od toga da učestvuje u svim događanjima u Novom Sadu, tako i u Zrenjaninu.
-Takođe, važna je saradnja koaj se formira između ovog i drugih fakulteta u realizaciji zajedničkih studijskih programa, i to je pravac u kojem treba da idemo. Saradnja je uvek  nešto što treba da bude realizovano, mi nismo konkurencija, naprotiv, samo zajedno smo bolji – rekao je Vesković.