Grad regresira prevoz učenika srednjih škola

Grad Zrenjanin će nastaviti sa regresiranjem prevoza učenika srednjih škola. Kako je na današnjoj sednici Gradskog veća izvestila Stana Rajić, učenici srednjih škola koji putuju u srednje škole u Zrenjanin, đačku mesečnu kartu će plaćati 3.500 dinara, a razlika do pune cene karte će se regresirati iz budžeta grada Zrenjanina za 2012. godinu. Učenici koji sa područja grada Zrenjanina putuju u srednje škole čije je sedište van područja grada Zrenjanina, mesečnu kartu će plaćati 50 odsto od cene karte, a razlika do pune cene karte će se regresirati iz budžeta grada Zrenjanina za 2012. godinu. Učenici čije su porodice korisnici materijalnog obezbeđenja preko Centra za socijalni rad imaju pravo na besplatnu mesečnu kartu, kao i učenici za koje Centar za socijalni rad, na osnovu evidencije da mišljenje da im je potrebno obezbediti besplatnu mesečnu kartu.
 
 
 
 
Na današnjoj sednici Gradskog veća doneta je i odluka o utvrđivanju Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradske narodne biblioteke '"Žarko Zrenjanin" u Zrenjaninu, kao i odluka o utvrđivanju Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin.
Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda, Stana Rajić, kazala je da se donošenju tih odluka pristupilo iz potrebe  usklađivanja sa Zakonom o kulturi. 
Članovi Gradskog veća usvojili su i Predlog Zaključka o potvrđivanju da grad Zrenjanin učestvuje u svojstvu glavnog partnera na Projektu "Razvoj kulturne strategije u pograničnom regionu".
Dnevni red dopunjen je i Predlogom rešenja o davanju saglasnosti na pravilnik o dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Predlogom zaključka o usvajanju druge izmene prve dopune godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Grada Zrenjanina, kao i Utvrđivanje predloga odluke o izradi plana detaljne regulacije centra za ispitivanje proizvodne bušotinske opreme u Elemiru.