Ministarstvo omladine i sporta nastavilo da podstiče saradnju udruženja i kancelarija za mlade

Ministar omladine i sporta prof dr Alisa Marić potpisala je juče ugovore sa 30 udruženja koji zajedno sa kancelarijama za mlade realizuju projekte u cilju unapređivanja saradnje udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza sa kancelarijama za mlade na ostvarivanju javnog interesa u oblastima omladinskog sektora na lokalnom nivou, kako bi se poboljšao položaj mladih u njihovim zajednicama.
Tom prilikom, ministar Alisa Marić izrazila je svoje zadovoljstvo zbog potpisivanja ugovora i istakla značaj ostvarenog partnerstva udruženja i kancelarija na osnovu konkursa koje je raspisalo Ministarstvo omladine i sporta.
 
 
 
- Danas u Srbiji rade 133 kancelarije za mlade, usvojeno je 115 lokalnih akcionih planova za mlade, a više od 100 opština je predvidelo u svojim statutima i formiralo savet za mlade, a sve su brojnije i prisutnije inicijative usmerene na razvoj gradskih/opštinskih omladinskih klubova. Za prvih pet godina rada, Ministarstvo omladine i sporta je raspisalo je konkurse i izdvojilo preko 116 miliona dinara za podršku 285 projekata 128 različite lokalne samouprave, koje već imaju otvorene Kancelarije za mlade. Putem  konkursa, Ministarstvo je kroz dotacije nevladinim organizacijama dodelilo više od 980 miliona dinara za 726 projekata u cilju kreiranja i sprovođenja omladinske politike. Pored toga, Ministarstvo se kontinuirano bavilo i jačanjm kapaciteta omladinskih udruženja i neformalnih grupa i  omogućilo da njih više od 600 prođe obuku za pisanje projekata. Nas iz Ministarstva omladine i sporta raduje činjenica da su danas sa nama predstavnici udruženja i lokalnih samouprava koji aktivno daju svoj doprinos unapređenju položaja mladih. To je pokazatelj da je rad sa mladima i ulaganje u njih recept za uspeh i za stvaranje generacija koje će u narednim godinama uspešno promovisati pravedruštvene  vrednosti – kazala je ona.
 
 
Gradonačelnik Zrenjanina Ivan Bošnjak izjavio je ovom prilikom da je od ključnog značaja za razvoj omladinske politike na lokalnom nivou umrežavanje i zajedničko delovanje svih organizacija/udruženja , kao i drugih aktera, koji se bave razvojem omladinske politike i brigom za mlade, uz poseban naglasak na to da se pre svega istraže potrebe mladih, da se dela u skladu sa tim i da oni budu kreatori programa koji će ih osnažiti i pomoćiim  da uzmu aktivnije učešće u društvu.
 
 
- Stoga bi trebalo još više podsticati, sa državnog nivoa, razvoj omladinskih organizacija i konstantno ih snažiti , jer je njihova uloga uz kancelarije za mlade presudna za razvoj omladinske politike u lokalnim zajednicama. U tom procesu izuzetno nam je važna podrška MOS-a kroz aktivnosti kao što je ova danas. Ponosni smo što smo deo jedne lepe priče i trudićemo sa da u budućnosti stvorimo jedan integrisani sistem usluga za mlade i odgovorimo na njihove potrebe – rekao je gradonačelnik Bošnjak.