Održana sednica Gradskog veća

Na danas održanoj sednici Gradskog veća, jedna od tačaka dnevnog reda koju su razmatrali, i usvojili članovi Gradskog veća, bila je i utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2012. godinu.
Izvestilac po ovoj tački, Euđenija Besu kaže da je time planirani ukupni budžetski prihodi u iznosu od 4.268.723.927 dinara, a u odnosu na rebalans jedan, tj, u odnosu na prethodnu odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada, smanjenje ukupnih prihoda iznosi 4,48 posto.


- Izmena je urađena i što se tiče sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, tu imamo najveće promene. Planirani sopstveni prihodi budžetskih korisnika iznose 1.065.286.000 dinara, u odnosu na rebalans jedan, smanjenje iznosi 74,6 posto. Ukupni prihodi budžeta grada, znači i budžetski i sopstveni prihodi, i preneta sredstva iz prethodne godine po rebalansu dva iznose 5.584.960.000 dinara, u odnosu na prethodnu odluku, odnosno rebalans jedan, smanjenje je 37,4 posto – objasnila je ona i dodala da postoje određeni opravdani razlozi zbog čega je predložen rebalans, pre svega potreba usaglašavanja prihoda i rashoda i po ekonomskim klasifikacijama i po izvorima finansiranja. 
-Naravno, takve planirane prihode je bilo potrebno drugačije rasporediti po budžetskim korisnicima, u skladu sa postojećim uslovima poslovanja. Takođe, uzeti su u obzir i predlozi sadržani u setu zakona koji su trenutno u skupštinskoj proceduri i koji će u krajnjoj liniji imati uticaja i na budžet Grada. Treba takođe reći i da su uslovi u kojima se javna potrošnja odvija u 2012. godini su gori nego što su bili pred kraj prošle godine. Primera radi, realna rast bruto društvenog proizvoda bio je planiran kao 1,5 posto, a prema najnovijim procenama MMF to će biti pad od 0,5 odsto, a infalicija je bila planirana u iznosu od 4,1 posto, a sada se planira da bude 9,1 posto i prema najnovijim današnjim prognozama i dvocifrena. Sve to ima uticaja i na privredu grada i naš budžet i delom smo pokušali ovim predlogom izmena da ih obuhvatimo i do kraja godine radimo i poslujemo u skladu sa tim – dodala je Besu.


U skladu sa rebalansom budžeta usledile su i tačke dnevnog reda koje su se ticale prihvatanja izmena i dopuna Programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova.
Članovi Gradskog veća usvojili su i Predlog Odluke o izmenama Odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete, Predlog Odluke o izmenama Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina, kao i Predlog Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Predškolske ustanove Zrenjanin.
Prema rečima Stane Rajić, ova tačka našla se na dnevnom redu zbog usaglašavanja sa zakonom po kojem se brišu odrede da ta ustanova ima Nadzorni odbor.
Tačka pod brojem 5. - Utvrđivanje Predloga izmena i dopuna Programa otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2012. godinu je skinuta sa dnevnog reda.