Gradsko veće odobrilo pomoć stanovništvu Torde

Na današnjoj, 35. sednici Gradskog veća, kojoj su prisustvovali svi članovi, doneta je odluka da se iz budžetske rezerve izdvoji 350.000 dinara, radi nabavke građevinskog materijala za sanaciju štete od elementarne nepogode u Tordi, opština Žitište. Podsećamo, zaključak o odobravanju sredstava, na inicijativu gradonačelnika Zrenjanina, usvojila je Skupština grada na prethodnoj sednici, a prema rečima gradonačelnika Ivana Bošnjaka, sredstva će biti iskorišćena za nabavku oko 7.800 komada crepa. On je najavio i posetu mesnoj zajednici Torda, prilikom uručenja pomoći, kako bi na licu mesta stekao uvid u aktivnosti na sanaciji štete, i da li je stanovništvu potrebna još neka pomoć.
 
Gradsko veće utvrdilo je danas predloge rešenja o davanju saglasnosti na statute osam javnih preduzeća i ustanova, kako bi se usaglasili sa odredbama novog zakona o javnim preduzećima. Kako je objasnio Marko Majstorović, šef Odseka za urbanizam, prostorno planiranje, komunalne i normativno-pravne poslove, radi se o izmenama koje se odnose na organe upravljanja.
- Nema više upravnih odbora, već samo nadzornih i nema onog nadzornog odbora u smislu organa koji vrši nadzor nad javnim preduzećima. Znači, biće samo jednodomno upravljanje u svim preduzećima, nadzorni odbor i direktor - naveo je Majstorović.
 
U okviru Dnevnog reda, većnici su usvojili rešenje o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj  organizaciji i sistematizaciji radnih mesta unutar Gradske uprave, kojim se, u okviru Odeljenja za opštu upravu, sistematizuje Kancelarija za brze odgovore. Kako je rečeno na sednici, ovom odlukom neće se povećati broj zaposlenih, već se postojeći zaposleni preraspoređuju na nova radna mesta.