Karan: Tražimo mogućnosti za dovršetak započetih investicija

Na poslednjoj sednici Skupštine grada odbornicima se obratio pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina, Darko Karan i predočio šta se dešava sa investicijama započetim u prethodnom periodu, a koje su, iz različtih razloga, ostale nedovršene. Najviše je pominjan dečji vrtić u naselju Gradnulica, čija je gradnja dva puta prekidana, a po rečima Karana, najveći problem je nastao na relaciji investitor (Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine) – izvođač radova.
 - Mi smo uočili nepravilnosti još od samog početka investicije, a tiču se gradnje podzemnog skloništa koje nije bilo predviđeno osnovnim ugovorom. Prethodnim rebalansom budžeta opredelili smo sredstva za tu namenu i ispravili to što je bilo do nas. Javne nabavke za izgradnju vrtića sproveo je Fond za kapitalna ulaganja i mi dolazimo u situaciju da, ako raskinemo ugovor sa izvođačem radova, možemo da izgubimo 60 miliona dinara, obećanih od strane Fonda i to je osnovni problem. Mi smo se obraćali Fondu sa zahtevom da raskine Javnu nabavku i odredi novog izvođača radova, jer s ovim, očigledno, taj vrtić nećemo završiti. Ukoliko na poslednje pismo koje smo im uputili ne dobijemo adekvatan odgovor, bićemo prinuđeni da raskinemo ugovor i završimo objekat sopstvenim sredstvima – rekao je Karan.
 
 
 
Što se tiče sportskih sala u Aradcu i Mihajlovu, utvrđeno je nešto što se ponavlja i kod ostalih investicija, a to je konstantno prisutan "višak" radova od 20% preko vrednosti potpisanih ugovora.
- To znači da vi morate ulaziti u pregovarački postupak sa dotičnim izvođačem radova. Prethodno rukovodstvo vršilo je postupke javnih nabavki i potpisivalo ugovore i da bi mi ove investicije stavili u zakonske okvire, moramo sa izvođačima radova ući u pregovarački postupak. On je u toku, jer smo mi prvi za to da se investicije završe, ali moramo razlučiti šta je od dodatnih radova zaista bitno, a šta ne. Mnoge stavke tih radova, po našoj proceni, nisu bile potrebne – dodao je Karan.
 
Bilo je pomena i o završetku radova na fasadi OŠ "Vuk Karadžić", koje izvodi jedno beogradsko preduzeće i gde se takođe sprovodi pregovarački postupak, zbog probijanja vrednosti radova iz osnovnog ugovora, kao i o stanju javnih česmi, za koje je Karan rekao da su sve urađene bez građevinske dozvole.
- Aktuelna su dva izvođača radova na poslovima dovođenja ovih česmi u upotrebno stanje i s njima smo stupili u kontakt. S njima će mesne zajednice potpisati ugovore i imaćemo zdravu, pijaću vodu na svih devet javnih česmi.
 
U međuvremenu, saopšteno je da su predstavnici grada Zrenjanina i Direkcije za izgradnju grada predali rešenje o lokacijskoj dozvoli za nastavak gradnje obilaznice oko Zrenjanina projektantskoj firmi "Gra-Mont" iz Novog Sada, koja će u roku od 60 dana pripremiti projekat za deonicu dužine 3,7 kilometara.
 
Prema rečima Karana, završetkom glavnog projekta obilaznice biće kompletirana sva potrebna projektna dokumentacija.
- Reviziona komisija daće o svemu svoju ocenu, a zatim će uslediti građevinski i izvođački projekat negde u septembru. Letnji period ćemo iskoristiti za dogovor sa predstavnicima republičke Direkcije za puteve, koja je investitor ovih poslova - objasnio je on.
 
Vršilac dužnosti direktora "Direkcije za izgradnju grada Zrenjanina" Goran Kravarušić istakao je da se, posle dobijanja lokacijske dozvole, očekuje građevinska dozvola od Javnog preduzeća "Putevi Srbije", završetak projekta i na jesen početak radova na tom kraku obilaznice.
- Prema protokolu koji smo potpisali sa "Putevima Srbije" obavezni smo bili da završimo eksproprijaciju zemljišta na trasi obilaznice i uradimo projektnu dokumentaciju. Kada je reč o eksproprijaciji, od 49 predmeta 38 je uspešno zaključeno, četiri predmeta se nalaze u Osnovnom sudu u vezi utvrđivanja visine naknade, tri predmeta su u toku izrade rešenja, tri rešenja su doneta, ali ugovori još nisu potpisani, dok je na jedan predmet dostavljena žalba koja se rešava. Posle rešavanja imovinsko pravnih odnosa, dobijanje građevinske dozvole i projekta uslovi su da se započnu radovi - objasnio je Kravarušić.
 
Gradnja zrenjaninske obilaznice započeta je pre više od dve decenije. Do sada je izgrađen deo puta dužine 4,8 kilometara - krak koji povezuje magistralni put za Novi Sad i pravac prema Mihajlovu, kao i kraća deonica od magistralnog puta ka Beogradu, kroz industrijsku zonu "Ečka - Jugoistok", koja, praktično, nema funkciju bez završetka preostalog dela puta.  Preostalo je da se izgradi još 7,4 kilometra puta, most preko Begeja i nadvožnjak preko pruge Zrenjanin – Beograd.
 
Protokol o gradnji obilaznice između JP "Putevi Srbije" i Grada Zrenjanina predviđa ulaganje u iznosu od 700 miliona dinara. Kako je istaknuto, ovo preduzeće raspisaće javni konkurs za izvođača radova.