Usvojena inicijativa SKGO o dodeli stipendija i kredita učenicima i studentima

Vlada i Narodna skupština Republike Srbije usvojile su inicijativu Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) kojom se jasno uređuju mogućnosti lokalnih vlasti o dodeljivanju stipendija i kredita učenicima i studentima. 
Kako je saopšteno iz SKGO, u skladu sa tim, u okviru izmena i dopuna Zakona o učeničkom i studentskom standardu koje su izvršene juna ove godine, pravo na stipendiju za izuzetno nadarene učenike, odnosno studente nema učenik, odnosno student koji je pravo na neku drugu učeničku, odnosno studentsku stipendiju ili kredit ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno iz budžeta Republike Srbije.
Jedinica lokalne samouprave može svojom odlukom, u skladu sa materijalnim mogućnostima, utvrditi pravo na učeničku, odnosno studentsku stipendiju ili kredit, ako je prethodno za te namene u svom budžetu obezbedila sredstva
SKGO je početkom 2013. godine uputila inicijativu Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da se izmenom i dopunom postojećih propisa, prvenstveno Zakona o učeničkom i studentskom standardu i Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, jasno omogući lokalnoj samoupravi da putem stipendija i kredita može da pruža finansijsku pomoć učenicima i studentima, kao vid podrške koju daju mladima sa svoje teritorije.
„Imajući u vidu prethodni pravni okvir, nije bilo sasvim jasno da li lokalne vlasti imaju pravo da stipendiraju učenike i studente ili ne. Upravo zato, na inicijativu SKGO otklonjene su ove nedoumice, a inicirana izmena propisa dovela je do jasnog uređenja mogućnosti pružanja podrške talentovanim i nadarenim učenicima i studentima“ navodi se u saopštenju SKGO.