Realizovan obiman dnevni red 48. sednice Gradskog veća

Obiman dnevni red od trideset tačaka našao se danas pred gradskim većnicima Zrenjanina, koji su održali 48. redovnu sednicu.
 
Utvrđen je Predlog Odluke  o osnivanju Javnog preduzeća ''Rezervati prirode Zrenjanina''. Kako je naveo pomoćnik gradonačelnika, Duško Radišić, u skladu sa zaključkom Gradskog veća od 28. avgusta ove godine, Radna grupa za preduzimanje aktivnosti u vezi sa imenovanjem Grada Zrenjanina za upravljača nad Specijalnim rezervatom prirode "Carska bara" usvojila je predlog ove Odluke i dostavila ga na razmatranje i usvajanje. Ovim je načinjen još jedan korak ka osnivanju novog javnog preduzeća, a konačnu reč o tome daće odbornici Skupštine grada na narednom zasedanju.
 
Gradski većnici podržali su Predlog Odluke o uspostavljanju saradnje između grada Zrenjanina  i opštine Leposavić, čime će se Zrenjanin povezati s još jednom opštinom sa Kosova i Metohije. Kako je navedeno u tekstu Odluke, u  cilju  utvrđivanja  i  realizacije  zajedničkih  aktivnosti  grad  Zrenjanin  i opština  Leposavić  uspostavljaju  saradnju  u  oblastima  ekonomije,  privrede,  kulture, zdravstva,  obrazovanja,  sporta  i  u  drugim  oblastima  u  kojima  prepoznaju  zajednički interes. 
 
Utvrđen je Predlog Odluke o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina, na osnovu koje je preduzeću "Fiva", neposrednom pogodbom, omogućeno otuđenje iz javne svojine Grada Zrenjanina zemljišta površine nešto veće od jednog hektara, na delu industrijske zone "Bagljaš". Ovo je učinjeno iz razloga ispravke granica susednih katastarskih parcela na zemljištu koje je već dato u zakup ovom preduzeću, a sada je propisano da o pokretanju postupka za pribavljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem odlučuje Skupština grada. 
 
Takođe, iz oblasti urbanizma, Gradsko veće utvrdilo je Predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina na lokalitetima ''Berbersko'', ''Berbersko 2'', ''Uroš Predić'' i ''Baranjska'', gde je predviđena izgradnja individualnih stambenih objekata. 
 
Gradsko veće poništilo je Odluku o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina na lokalitetu ''Pančevačka''. Kako je objasnio Nikola Halas, zamenik načelnika Odeljenja za poslove urbanizma, ponuđač čija je ponuda, nakon raspisanog oglasa, prihvaćena, nije, u međuvremenu, ispunio odredbe predviđene ugovorom i nije uplatio ugovorom predviđena novčana sredstva, pa se pristupilo poništenju Odluke.
 
Osam tačaka dnevnog reda obuhvatilo je istu tematiku, a tiču se odluka o izradi Plana generalne regulacije za naseljena mesta Aradac, Elemir, Ečka, Klek, Lazarevo, Melenci, Perlez i Čenta. Ovi planovi biće izrađeni u skladu  sa  propisanom  obavezom  izrade  plana  generalne  regulacije  u  Prostornom planu  grada Zrenjanina. Odlukom  o  pristupanju  izradi  Plana  za svako od ovih naseljenih mesta definiše  se  naziv  Plana,  okvirna granica obuhvata Plana, sadržina i rok izrade Plana, način finansiranja izrade Plana,  obaveza  izrade  strateške  procene  uticaja  na  životnu  sredinu  i  drugi uslovi vezani za izradu Plana, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.  Ljiljana Pecelj Luburić, načelnica Odeljenja za poslove urbanizma, rekla je da su postojeći planovi za ova naseljena mesta prevaziđeni i da se sada pristupa izradi novih, posebnih planova regulacije, pre svega, za veća seoska naselja i za prvi krug oko Zrenjanina. Rok za njihovu izradu je 14 meseci.
 
Predlozima Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća ''Gradska Toplana'' Zrenjanin i Odluke o izmeni osnivačkog akta Javnog preduzeća ''Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina'' Zrenjanin usklađeni su akti ovih preduzeća sa važećim aktima, odnosno ispravljene uočene greške u osnivačkim aktima.
 
Usvajanjem Predloga Zaključka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, Zrenjanin ulazi u red evropskih gradova sa usvojenim ovakvim dokumentom. Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou jedan je od najvažnijih međunarodnih, strateških dokumenata u oblasti ljudskih i manjinskih prava, posebno za položaj žena u lokalnoj zajednici.
 
Povelja je sačinjena od strane Saveta evropskih opština i regiona (CEMR), kao asocijacija lokalnih i regionalnih vlasti iz preko 30 zemalja Evrope, i na najbolji način  obezbeđuje primenu  Zakona o  rodnoj   ravnopravnosti   i   Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena. Članovi Gradskog veća Zrenjanina, utvrđivanjem Predloga Zaključka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, danas su naš grad uveli u red evropskih gradova sa usvojenom Poveljom, a očekuje se da odluku ozvaniče i odbornici Skupštine grada, na narednom zasedanju. Zrenjanin će, tako, postati "Grad za ravnopravnost".
 
Veliku pažnju javnosti izazvalo je prezentovanje Informacije JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin o sprovedenim postupcima javne nabavke za projektovanje, finansiranje, izgradnju i održavanje postrojenja za prečišćavanje pijaće vode i načinu izbora ponuđača WTE. Direktor preduzeća, Bojan Putić, naveo je sve odluke koje su prethodile i koje su donete tokom postupka javne nabavke.
- Prvo je doneta odluka o pokretanju postupka, potom odluka o obrazovanju Komisije koja je sprovodila postupak javne nabavke, zatim je usledio javni poziv na portalu javnih nabavki i konkursnu dokumentaciju otkupilo je 13 zainteresovanih ponuđača. Tri ponuđača se odazvalo pozivu i podnela prijavu, što je konstatovano zapisnikom. Tu je i detaljni izveštaj o stručnoj oceni ponuda, nakon kog je usledila i odluka o obustavi postupka, iz razloga što nijedna ponuda nije ispunila zahtevane kriterijume. Krenulo se zatim u pregovarački postupak, takođe nakon javnog poziva, o čemu svedoči zapisnik o detaljnom pregledu pregovaračkog postupka, gde su bili pozvani svi ponuđači koji su podneli prijave za učešće u ovom postupku. Nakon trećeg pregovaranja, donet je Izveštaj o stručnoj oceni ponuda koje su dobijene u postupku pregovaranja, nakon čega je sledila odluka o izboru najpovoljnije ponude, na osnovu koje je i dostavljen predlog Skupštini grada da donese saglasnost za potpisivanje ugovora  za projektovanje, finansiranje izgradnju i održavanje fabrike vode – rekao je Bojan Putić.
 
Gradski većnici su Mesnoj zajednici Lukino selo odobrili 70.000 dinara iz sredstava tekuće budžetske rezerve, na ime sufinansiranja troškova održavanja manifestacije ''Dani sela'', dok je 30.000 dinara iz Programa raspodele sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2013. godini odobreno za realizaciju projekta ''Dobro drvo'', odnosno za podizanje novih parkovskih površina i njihovo održavanje.
 
Veće je utvrdilo i predloge dva zaključka. Jednim Zaključkom utvrđuje se Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu Zoohigijenske službe, dok se drugim Zaključkom odobrava sufinansiranje Projekta uređenja zona osnovne škole ''Petar Petrović Njegoš'' i Medicinske škole u Zrenjaninu implementacijom saobraćajno-tehničkih mera. Za ovaj projekat iz gradskog budžeta biće izdvojeno oko 3,5 miliona dinara.
 
Kao dopunu današnjeg dnevnog reda, članovi Veća prihvatili su predlog odluke o pristupanju izradi Strategije održivog razvoja Grada Zrenjanina za period 2014-2020. godine.