USAID realizuje program obuke mladih u privatnim preduzećima

Američka Agencija za međunarodni razvoj USAID, u okviru Projekta održivog lokalnog razvoja u saradnji sa 32 lokalne samouprave, pokrenuo je program razvoja radne snage koji će pomoći preduzećima da angažuju i obuče nove zaposlene, dok će USAID-ov projekat snositi troškove njihovog angažmana i dvomesečne obuke.
 
Program obuke mladih na radnom mestu pomoći će privatnim firmama tako što će omogućiti poslodavcima iz proizvodnog i iz sektora usluga da brzo i lako pronađu kvalifikovane radnike i time uštede vreme i novac za njihov odabir i angažovanje. Mladima će ovaj program koristiti jer će im ukazati na potrebe poslodavaca i obezbediti im obuku na radnom mestu, koja za poslodavce inače predstavlja značajno ulaganje.
 
   
 
Program će omogućiti izbor potencijalnih zaposlenih u skladu sa specifičnim potrebama svake firme, dok će njihov angažman i obuku, u ime poslodavca, administrirati USAID-ov Projekat održivog razvoja.
 
Tokom obuke, USAID-ov projekat će obezbediti kandidatima nadoknadu u iznosu od 60% minimalne bruto zarade, po osnovu Ugovora o stručnom usavršavanju. Obuka je namenjena mladima do 30 godina starosti sa najmanje III stepenom stručne spreme.
 
Pravo učešća u Programu imaju sva preduzeća sa 5 i više zaposlenih, sa registrovanim sedištem ili poslovnom jedinicom u opštinama i gradovima sa kojima USAID-ov projekat sarađuje, a među kojjima je i Zrenjanin.
 
U konsultaciji sa predstavnicima partnerskih lokalnih samouprava, USAID-ov Projekat održivog lokalnog razvoja obaviće selekciju poslodavaca. Prednost će imati poslodavci koji planiraju zapošljavanje novih radnika u roku od 6 meseci nakon završetka obuke mladih.
 
 
Planirano je da Program obuke mladih na radnom mestu počne tokom februara i marta 2014. godine.
 
Više informacija, kao i prijavni formular za učešće u Programu, može se preuzeti sa internet sajta USAID-ovog Projekta održivog lokalnog razvoja www.lokalnirazvoj.rs. Prijave se primaju do 17. novembra 2013.
 
Predstavljanju ovog programa u Zrenjaninu prisustvovali su direktor projekta USAID, Hauard Okman (Howard Ockman), gradonačelnik Zrenjanina, mr Ivan Bošnjak, pomoćnik gradonačelnika, Duško Radišić, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje – filijale Zrenjanin, Regionalne privredne komore Zrenjanin, poslovnog udruženja ZREPOK, kao i Opšteg udruženja preduzetnika Zrenjanin. 
 
   
 
Gradonačelnik Zrenjanina Ivan Bošnjak izrazio je nadu da će program obuke USAID dati mladim ljudima nove mogućnosti za zaposlenje, dok je Hauard Okman govorio o značaju privatnog sektora u razvoju ekonomije svake države.
"Pokretanjem ovog programa, razmišljali smo koliko su mladi spremni da se pridruže privatnom sektoru, ključnoj oblasti za razvoj jedne ekonomije. Na osnovu nekih istraživanja, došli smo do podataka da u Srbiji u više od 60% slučajeva roditelji savetuju svojoj deci da se ne bave privatnim poslom, već da se zapošljavaju u javnom sektoru, odnosno upravi. To je veliki problem, jer javni sektor nije zamajac ekonomije", kazao je on i dodao da razume zbog čega roditelji daju deci takve savete, ali kada bi svi radili u javnom sektoru, jednostavno, ne bismo imali nikakvu privredu.
"Egzistencija u privatnom biznisu podrazumeva jednu vrstu rizika, ali, s druge strane, vi ste sami sebi šef, imate tu vrstu satisfakcije, ali i mogućnost da na najbolji način iskoristite svoje mentalne sposobnosti, stvarate dobit i novac i prosto možete da se ostvarite kao ljudsko biće", poručio je Okman i pozvao što više mladih da se uključe u ovaj program.