Inkluzivne radionice u Narodnom muzeju u okviru projekta ''Crtaj, prikaži - budi deo zajednice''

U Narodnom muzeju Zrenjanin u toku su inkluzivne radionice u okviru projekta "Crtaj, prikaži – budi deo zajednice" koji finansira "Stavros Niarchos" fondacija. Partneri Narodnog muzeja Zrenjanin u realizaciji ovog projekta su: "Cultural Heritage without Borders" (Kulturno nasleđe bez granica) i "Balkan Museum Network" (Mreža muzeja Balkana).
 
 
Učesnici projekta su učenici Osnovne i srednje škole "9. maj", Osnovne škole "Vuk Karadžić", kao i članovi Udruženja za pomoć MNRO "Suncokret" Grada Zrenjanina. Autor projekta je mr Milan Grahovac, kustos Narodnog muzeja Zrenjanin, a menadžer projekta je Biljana Eleković, kustos zrenjaninskog muzeja.
 
Likovne radionice koje su inkluzivnog karaktera imaju dvadesetak učesnika, a kompletan projekat i sam proces koncipiraju, sprovode i sa svog stručno-profesionalnog stanovišta promatraju dva magistra umetnosti - Milan Grahovac i Miloš Vasiljević - uz prisustvo profesionalnih vaspitača,  defektologa i roditelja dece uključene u radionicu. Zadatak učesnika je da tokom deset termina dva puta nedeljno, realizuju po deset slika na platnu na zadatu temu (formati su dimenzija 24x30 cm i 50x70 cm). Jedan od osnovnih ciljeva radionica je zadovoljenje emotivnog i intimnog doživljaja kroz stvaralački proces rada u grupi.
 

O partnerima u projektu:
 
"Stavros Niarchos" fondacija je grčka međunarodna humanitarna organizacija koja finansira projekte iz oblasti kulture i umetnosti, obrazovanja, medicine itd.
 
"Cultural Heritage without Borders" (Kulturno nasleđe bez granica) je nezavisna organizacija sa sedištem u Švedskoj posvećena očuvanju materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa.
 
"The Balkan Museums Network" (Mreža muzeja Balkana) osnovana je sa ciljem da promoviše i očuva kulturno nasleđe Zapadnog Balkana.