Održana 14. sednica Skupštine grada - razmatrano 56 tačaka dnevnog reda

Скупштина
Skupština grada Zrenjanina, pod predsedavanjem Olivera Mitrovića i njegove zamenice Ljube Travice, u drugom delu sednice, zasedala je danas 14. put u ovom sazivu, sa predviđenim dnevnim redom od 56 tačaka. Razmotrene su tačke na koje je prethodnu saglasnost na poslednjoj sednici dalo Gradsko veće, a polovina tačaka ticala se kadrovskih promena na čelu Turističke organizacije i u sastavima upravnih, nadzornih i školskih odbora. Zoran Ljubotina, dosada vršilac dužnosti direktora, izabran je za direktora Turističke organizacije grada Zrenjanina na četvorogodišnji period. Početku sednice prisustvovalo je 52 odbornika, a kao gosti sednicu su, sa balkona skupštinske sale, pratili učenici Zrenjaninske gimnazije. 
 
 
 
Rasprava o dnevnom redu trajala je nešto kraće od jednog sata. Kao prvu tačku dnevnog reda, odbornici su razmatrali, potom i većinom glasova usvojili Predlog Odluke o održavanju ulica, puteva i drugih javnih površina u zimskom periodu. Donošenju ove odluke pristupilo sez bog potrebe usklađivanja ove odluke sa novim Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o prekršajima, a njom je i precizirano na koji način se vrši održavanje ulica, puteva i drugih javnih površina na teritoriji grada Zrenjanina kao i uslovi održavanja.
 
Među odlukama iz komunalne sfere i infrastrukture, odbornici su usvojili Predlog Odluke o korišćenju, održavanju i upravljanju službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini grada Zrenjanina koje koriste organi grada Zrenjanina,  Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina, Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Jugoistok'' u Zrenjaninu, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije radne zone ''Jugoistok 1'' u Zrenjaninu i Predlog Odluke o Planu generalne regulacije naseljenog mesta Lazarevo. 
 
 
 
Odlukama o izmenama Odluke o uređenju grada Zrenjanina, odnosno o dopunama Odluke o osnivanju Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin, tom se preduzeću poverava zaštita i održavanje objekata “Begejske petlje”.   
 
Skupština je usvojila i Predlog Odluke o izmeni Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Zrenjanina za utvrđivanje poreza na imovinu, Predlog Odluke o razmeni nepokretnosti i Predlog Odluke o izmeni Odluke o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. 
 
Odlukama o otpisu i konverziji duga u postupku privatizacije, otpisana su potraživanja privrednog društva za građenje, remont i održavanje pruga ''ZGOP'' a.d. Novi Sad, AD  ''Mostogradnja'' Beograd, AD ''Industrija obuće Beograd'' Beograd i Društva za održavanje zgrada d.o.o. Beograd.
 
Zamenik gradonačelnika Saša Santovac, povodom ovih odluka, kaže da je tačan podatak koji su na sednici izneli predstavnici opozicije da grad otpisuje 6,5 miliona dinara duga od privrednih subjekata.
“To je proisteklo iz odluka Vlade Republike Srbije, ali moram da istaknem da su oni koji nas danas kritikuju zbog toga glavni ili indirektni krivci zašto je izvršena ta privatizacija i zašto smo došli do toga da moramo da otpišemo ta sredstva. Dozvoljeno je određenim licima da kupe te subjekte, koji danas ne rade. Da je drugačije, ne samo da ne bi morali da otpisujemo njihove dugove, već bi i sredstva u budžetu od poreza na zarade zaposlenih bila veća”, rekao je on.    
 
 
 
Usvojen je i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2017. godinu u periodu januar – jun 2017. godine, na osnovu kog bruto naplaćeni javni prihodi sa teritorije grada Zrenjanina u navedenom periodu iznose 6.906.542.128 dinara. U odnosu na isti period prethodne godine povećani su u nominalnom iznosu za 317.214.648 dinara što predstavlja povećanje od 4,8%. Takođe, u odnosu na Odluku o budžetu za 2017. godinu, procenat izvršenja rashoda u prvih šest meseci iznosi 49%. 
 
Komentarišući i ovu odluku, zamenik gradonačelnika podsetio je da je 2012. godine na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Zrenjaninu bilo 10.100 prijavljenih lica, a prema poslednjim podacima iz ovog meseca, taj broj iznosi 6.096. 
“To jeste pokazatelj da se dosta toga uradilo u prethodnom vremenskom periodu na privlačenju investicija i otvaranju novih radnih mesta, samim tim i zapošljavanju naših sugrađana. Može se to videti i kroz izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci i u odnosu na isti period 2016. godine porez na zarade je naplaćen u većem iznosu za 31.292.202 dinar. Iako su smanjeni prihodi namenjeni lokalnoj samoupravi od poreza na zarade, mi smo ostvarili povećanje prihoda u budžetu veće za 4,4% nego u istom periodu prethodne godine. Dakle, broj nezaposlenih je manji, i prihodi u budžetu su veći i omogućavaju neke nove investicije u gradu”, naglasio je Santovac. 
 
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4512/Skupstina_Maj_2017_02.jpg