Održana 16. sednica Skupštine grada, odlučivano o 35 tačaka Dnevnog reda

Скупштина
Odbornici Skupštine grada na današnjoj, 16. sednici u ovom sazivu, u prvom delu zasedanja verifikovali su odluke na koje je prethodnu saglasnost dalo Gradsko veće. Rad po utvrđenom Dnevnom redu počeo je nakon rasprave koja je trajala duže od jednog sata i predlaganja dopuna od strane odbornika opozicije. Sednicom je predsedavao Oliver Mitrović
 
Odlukom Skupštine grada uspostavlja se zvanična saradnja između Zrenjanina i Grada Bijeljine (Republika Srpska), čime taj grad postaje treće naselje u Republici Srpskoj s kojim će naš grad uspostaviti prijateljske odnose, uz Trebinje i Laktaše. 
 
 
Usvajanjem odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom - bez naknade, grad je od države dobio pravo korišćenja na zemljištu u Melencima, odnosno stadion u Banji Rusandi. Ovim su se stekli uslovi da se realizuje projekat izgradnje tribina i pomoćnih prostorija na stadionu, za koji su obezbeđena finansijska sredstva.   
 
Izmenama Odluke o Gradskoj upravi grada Zrenjanina pristupilo se iz potrebe promene nepraktičnog naziva Odeljenja za privredu, lokalni ekonomski i ruralni razvoj, izgradnju i uređenje grada i zaštitu životne sredine, tako da isti glasi: “Odeljenje za privredu”. Skupština je utvrdila i minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Zrenjanina, a usvojena je i Odluka o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina.
 
 
Donošenju izmena te Odluke pristupilo se iz potrebe promene naziva pojedinih ulica, kao i iz razloga definisanja koji objekti se smatraju postojećim i na koji način će se investitorima koji uklanjaju ili su uklonili iste biti priznata razlika u broju kvadrata korisne površine između objekta koji planiraju da izgrade i objekta koji uklanjaju, prilikom obračunavanja iznosa doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. 
 
U komunalnoj oblasti odbornici su usvojili Predlog Odluke o Planu detaljne regulacije radnog kompleksa “Ćorić agrar” u Melencima, kao i Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije sportsko - rekreativnog turističkog kompleksa “Tisa”, s namerom da to izletište kod Žabaljskog mosta u nekom narednom periodu poprimi nove sadržaje i doprinese razvoju i kvalitetnijoj ponudi izletničkog i nautičkog turizma na teritoriji Grada Zrenjanina.
 
 
Izmenjeni su i dopunjeni osnivački akti i statuti nekoliko javnih preduzeća - JKP “Gradska toplana” Zrenjanin, “Javno preduzeće za urbanizam” Zrenjanin, JP “Gradska stambena agencija” Zrenjanin, JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin i Predškolske ustanove Zrenjanin. 
 
Usvojenim Predlogom Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2018. godinu određene su 52 parcele namenjene izgradnji poslovnih i stambenih objekata porodičnog stanovanja, a postupak otuđenja sprovešće se u toku ove godine.  
 
Skupština je danas razmatrala i tri godišnja izveštaja o radu za 2017. godinu, i to Gradske uprave grada Zrenjanina, Zaštitnika građana grada Zrenjanina, Gradskog štaba za vanredne situacije grada Zrenjanina, kao i planove rada za tekuću godinu Gradskog štaba za vanredne situacije Komunalne policije grada Zrenjanina i Plana nabavki Skupštine grada Zrenjanina.
 
 
Nekoliko kadrovskih rešenja o kojima je odlučivala Skupština grada tiču se Rešenja o obrazovanju i izboru predsednika i članova Saveta za koordinaciju rada odborničkih grupa, Rešenja o obrazovanju i postavljenju članova Gradskog štaba za vanredne situacije i promene po jednog člana Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova i Školskog odbora Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Zrenjanin.
 
Dopunom Dnevnog reda u toku sednice, odbornici su raspravljali o još šest tačaka. Usvojene su Odluka o izmeni Odluke o auto taksi prevozu putnika na teritoriji grada Zrenjanina, Odluka o izmeni Odluke o naknadama za usluge koje vrši Gradska uprava, Odluka o izmeni Odluke o gradskim administrativnim taksama, kao i Predlog programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Zrenjanina za period 2018-2020. godine. Razrešena su dva člana Upravnog odbora Predškolske ustanove i imenovana dva nova.     
 
Rasprava o svih 35 tačaka Dnevnog reda 16. sednice Skupštine grada okončana je nešto pre 13 časova, čime je završen današnji rad Skupštine grada. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4648/Skupstina_avg2019-28.jpg