NIS započinje geofizička istraživanja na području Zrenjanina i Žablja

U sklopu istraživanja nafte i gasa u Srbiji, NIS polovinom maja počinje geofizička istraživanja na području Zrenjanina i Žablja. Tim povodom u Multimedijalnoj sali Gradske kuće održana je prezentacija Projekta seizmičkih reflektivnih ispitivanja "3D Turija 4" koju je predstavio Dušan Brstina iz NIS-a, u prisustvu predstavnika lokalne samouprave, kompanije NIS, izvođača projekta, mesnih zajednica.
 
Brstina je rekao da se ti poslovi obavljaju u okviru projekta seizmičkih ispitivanja na istražnom području "Turija 4", na površini od 720 kvadratna kilometra, koji, pored Zrenjanina i Žablja, obuhvata i područja Vrbasa, Novog Sada, Bačkog Petrovca, Temerina i Titela.
 
 
 
Na teritoriji Zrenjanina ispitivanja će biti vršena u Tarašu, Elemiru i Aradcu, savremenom opremom i kako je naglasio Brstina, prilikom postavljanja te opreme neće se vozilima ulaziti u parcele, te tako gotovo da i neće biti štete u njivama.
 
U cilju što boljeg i kvalitetnijeg informisanja građana, pre početka radova u mesnim zajednicama kompanija će otvoriti kancelarije u kojima se mogu dobiti  dodatne informacije, izneti sugestije, primedbe i prijaviti eventualna šteta. Pored toga, na prometnim mestima u naselju postavljaju se obaveštenja, a dele se i flajeri sa detaljnim informacijama o projektu. Uslov za izvođenje radova je pisana saglasnost vlasnika, a aktivnosti se izvode samo na parcelama gde je saglasnost dobijena.
 
Gorica Mandić, direktorka sektora za istraživanja, kazala je da su ovakva istražvanja na prostoru Grada Zrenajnina već ranije rađena, radovi će biti započeti 15. maja, u Tarašu, i u potpunosti će biti završeni sredinom jula, a biće ispoštovana sva zakonska regulativa.
 
Ukazala je i da će, kao društveno odgovorna kompanija, NIS nadoknaditi svaku eventualnu štetu ukoliko bude nastala u toku obavljanja radova. Građani će moći da se jave svojim mesnim zajednicama svakog radnog dana, a procenu eventualne štete svakodnevno će obavljati ovlašćeni predstavnici NIS-a u prisustvu predstavnika mesne zajednice.
 
 
 
NIS poseduje sve neophodne dozvole i saglasnosti nadležnih državnih organa za izvođenje ovih radova i tokom izvođenja projekta će se poštovati svi ekološki standardi i pravila bezbednosti na radu. Izvođač radova je "Naftagas Naftni servisi - Seizmički servisi" NIS-a.
 
NIS je uveren da će uz pomoć građana i lokalne samouprave uspešno realizovati ovaj projekat koji će biti od opšte koristi kako za kompaniju, tako i za širu društvenu zajednicu. 
 
3D seizmickim istraživanjima meri se brzina prostiranja seizmičkih talasa na osnovu kojih će biti definisana pozicija potencijalnih ležišta nafte i gasa. Nakon geofizičkih istraživanja uslediće obrada i interpretacija 3D seizmičkih podataka u cilju otkrivanja novih rezervi nafte i gasa.
 
Za istraživanja se koristeuređaji sa savremenom, wireless (bežičnom) tehnologijom koja je potpuno bezbedna kako po životnu sredinu, tako i po zdravlje ljudi. Ovi savremeni uređaji i njeni delovi nisu upotrebljivi u bilo koje druge svrhe osim za seizmička ispitivanja, a potpuno su bezbedni za zdravlje ljudi i životnu okolinu. Uređaji su pod kontinuiranom GPS kontrolom tako da u svakom trenutku postoji mogićnost lociranja ove opreme.