Obaveštenje Poverenika za izbeglice i migracije Gradske uprave

Poverenik za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi Grada Zrenjanina obaveštava najugroženija domaćinstva izbeglica i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji Grada Zrenjanina da je OD 25. JUNA DO 4. JULA 2018. GODINE raspisan javni poziv za dodelu paketa pomoći u hrani, koje je obezbedio Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije .
 
Obrasci i dodatne informacije se mogu dobiti kod Poverenika za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi Grada Zrenjanina ili na broj telefona 315 01 86.