Obaveštenje za izbeglice iz Hrvatske - stipendije za učenike srednjoškolce

Poverenik za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina obaveštava da je Fondacija “Ana i Vlade Divac” raspisala konkurs za dodelu stipendija učenicima koji 2018. godine upisuju prvi, drugi, treći i četvrti razred srednje škole, postižu odličan uspeh u učenju i vladanju, i čiji je barem jedan roditelj ili staratelj imao izbeglički status u Republici Srbiji, a izbegao je iz jedne od sledećih opština u Republici Hrvatskoj:
 
Benkovac, Vojnić, Vrginmost, Glina, Gračac, Dvor, Donji Lapac, Drniš, Knin, Korenica, Kostajnica, Krnjak, Obrovac, Petrinja, Plaški, Slunj, Zadar, Caprag, Grubišno Polje, Daruvar, Okučani, Pakrac, Slatina, Beli Manastir, Vukovar, Dalj, Mirkovci i Tenja.  
 
Konkurs je otvoren od 25.06. do 17.08.2018. godine
 
Prijave se podnose na adresu: 
 
Fondacija “Ana i Vlade Divac”
Ilije Garašanina 53a
11000 Beograd 
sa naznakom “Za učeničke stipendije “
 
Uslovi konkursa i prijavni obrazac dostupni su na sajtu www.divac.com i kod Poverenika za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 011/33 41 755 i 023/31 50 186.