''Kreni napred'' - Fokus grupa o ukupnoj bezbednosti žena i društva u celini

U Multimedijalnoj sali Gradske kuće u Zrenjaninu danas je održana fokus-grupa “Kreni napred”, koju sprovodi Fond socijalne i demokratske inicijative (FOSDI), u okviru projekta posvećenom institucionalnom unapređivanju primene Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 “Žene, mir, bezbednost” 2017-2020. godine u saradnji sa nadležnim ministarstvima odbrane i policije, a uz podršku Saveta za rodnu ravnopravnost grada Zrenjanina.
 
Moderatorke su bile naučna savetnica dr Zorica Mršević, Institut društvenih nauka Beograd, Svetlana Janković, magistar nauka odbrane, bezbednosti i zaštite i Stojanka Lekić, pokrajinska poslanica iz Zrenjanina, članica Radne grupe za izradu NAP-a. U radu skupa učestvovale su i predstavnice Grada Zrenjanina - zamenica predsednika Skupštine grada Ljuba Travica i zamenica sekretara Skupštine grada Svetlana Grujić, članice Ženske odborničke mreže, predstavnice javnih ustanova i udruženja građana. 
 
 
 
Govoreći o projektu, predsednica FOSDI-ja Nataša Milojević rekla je da taj fond od 2010. godine radi na kreiranju i implementaciji Rezolucije SB UN 1325 u saradnji sa civilnim sektorom i institucijama nadležnim za oblast bezbednosti. Rezolucija se zove “Žene, mir, bezbednost”, a bavi se statusom i unapređenjem položaja žena u snagama odbrane i bezbednosti, u prvom izdanju, a zatim i u NAP-u 2, u drugom izdanju, o ukupnoj bezbednosti žena i devojčica, ustvari ukupnoj bezbednosti društva. 
 
Objasnila je da se ove godine realizuje projekat posvećen institucionalnom unapređivanju primene NAP-a 2017-2020, sa posebnim ciljem da projekat doprinese unapređivanju rada i funkcionisanja specijalnih savetnika za rodnu ravnopravnost u nadležnim ministarstvima i ostalim institucijama, na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou. 
“Odabrali smo tri grada u Srbiji ovog puta i nastojimo da u svakoj sledećoj fazi projekta radimo u drugim gradovima. Sada smo u Zrenjaninu, bili smo u Užicu, ići ćemo u Čačak, a završni događaj će biti konferencija u Beogradu. Mi, kao rukovoditeljke projekta, slušaćemo iskustva, preporuke, zamerke, konstatacije lokalne zakednice i u nekom završnom dokumentu ćemo to predstaviti na konferenciji u Beogradu i uputiti zaključke i preporuke poslanicima i poslanicama skupština, lokalnim, pokrajinske i nacionalne, Vladi, odnosno nadležnim vladinim telima za sprovođenje NAP-a”, kazala je Milojević.  
 
 
 
Budući da su i sami učestvovali u razvoju NAP-a i da su godinama posvećeni ovoj temi i u tesnoj saradnji sa ostalim akterima, u FOSDI-ju očekuju da projekat bitno doprinese osnaživanju i poboljšanju lične bezbednosti žena u snagama bezbednosti i odbrane i društva u celini.