Obaveštenje o besplatnoj usluzi sistematske deratizacije na teritoriji grada

Gradska uprava grada Zrenjanina obaveštava javnost da će se, na osnovu Ugovora br. 404-3-23-35/2018-IV od 21.06.2018. godine za pružanje usluge sistematske deratizacije na teritoriji grada Zrenjanina, zaključenog između Gradske uprave grada Zrenjanina i grupe ponuđača: “Ciklonizacija” A.D. Novi Sad, Zavod za dezinfekciju i deratizaciju “Visan” Zemun i Zavod za antibaričnu zaštitu “Pasterov zavod” Novi Sad, u periodu od 2018. do 2020. godine, vršiti besplatna usluga sistematske deratizacije individualnih domaćinstava, fekalne kanalizacione mreže, školskih i predškolskih ustanova, verskih ustanova, pijaca, deponija smeća i grobalja na teritoriji grada Zrenjanina.
 
Informacije o izvođenju navedene usluge mogu se pratiti na sledećem linku: http://zrenjanin.rs/sr/e-uprava/zastita-zivotne-sredine/deratizacija