Održana sednica Gradskog veća - korak bliže ka realizaciji projekta kompanije ''Linglong''

Na današnjoj, 35. sednici Gradskog veća članovi tog tela usvojili su dve tačke - Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2019. godinu i Predlog Rešenja o visini zakupnine za površine javne namene radi postavljanja kioska za 2019. godinu. Sednicom je predsedavao gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić, a izvestilac za obe tačke bila je Violeta Kučanda Bogasenieva.
 
Govoreći o otuđenju građevinskog zemljišta, gradonačelnik je rekao da je to korak bliže ka realizaciji velikog projekta kineske kompanije ”Linglong Tire”.
- Podsetio bih da smo decembra prošle godine imali vanrednu sednicu Skupštine grada na kojoj smo doneli odluku o planu detaljne regulacije zone ”Jugoistok”, a sada smo uradili i plan otuđenja - rekao je gradonačelnik Janjić.
 
 
 
Naveo je i da se očekuje zasedanje Skupštine grada kako bi ova odluka bila potvrđena.
- Na korak smo od svih mogućih dozvola, što se tiče Gradske uprave, a kada je u pitanju kineska kompanija ”Linglong” - dodao je on.
 
Violeta Kučanda Bogasenieva je objasnila da se Programom otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2019. godinu predlaže prodaja građevinskog zemljišta na sistematski i planiran način.
- Program donosi Skupština, jednom godišnje u skladu sa Zakonom o planiranju i odluci o građevinskom zemljištu. Konkretno, ovim programom za 2019. godinu planirana je prodaja 94 parcele na dva različita načina. Od toga, 37 parcela planirane su za prodaju neposrednom pogodbom i to radi realizacije investicionog projekta od državnog značaja, izgradnje fabrike pneumatika na lokalitetu ”Jugoistok 2a”, površine oko 90 hektara, dok je 57 parcela predviđeno za prodaju putem javnog oglasa prikupljanjem pismenih ponuda - kazala je ona. 
 
 
 
Navela je i da je Grad Zrenjanin svakodnevno u kontaktu sa Republikom Srbijom, budući da se planira prodaja, odnosno prenos zemljišta na Republiku Srbiju, koja bi dalje ostvarila saradnju i realizovala investicioni projekat do kraja direktno sa investitorom.
- Svakodnevno sarađujemo i sa Direkcijom za imovinu, Razvojnom agencijom Republike Srbije i Ministarstvom građevinarstva, koja će u narednih nekoliko dana doneti akt kojim će ova investicija biti i zvanično proglašena investicijom od državnog značaja - rekla je još Violeta Kučanda Bogasenieva.