Javni poziv najuspešnijim studentima iz izbegličkih porodica

Poverenik za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina obaveštava sva izbegla, prognana i interno raseljena lica koja imaju boravište odnosno prebivalište na teritoriji grada Zrenjanina da je Pokrajinski fond za pružanje pomoći izbeglim , prognanim i raseljenim licima objavio javni poziv za dodelu finansijske pomoći najuspešnijim studentima osnovnih akademskih i strukovnih studija, izuzev studenata prve godine, iz izbegličkih, prognaničkih i raseljeničkih porodica. 

Javni poziv je otvoren  do  28. februara  2019. godine
                 
Pravo učešća na javnom pozivu imaju studenti ili njihovi roditelji koji su imali ili imaju status izbeglih, prognanih ili raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine.
 
Obrasci i sve dodatne informacije mogu se dobiti kod Poverenika za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina i na broj telefona 023/315-0186 ili u Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 25, na broj telefona 021/475-4295 ili na veb sajtu fonda http://fondirpvojvodine.rs