Javni poziv za dodelu pomoći u građevinskom materijalu izbeglicama i povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji

Poverenik za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi Zrenjanina obaveštava izbegla lica sa prebivalištem na teritoriji Grada Zrenjanina kojima su kupljene seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine da je raspisan 
 
Javni poziv za dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu za popravku dodeljene seoske kuće sa okućnicom
 
Prijave na javni poziv se podnose od 5. do 29. marta 2019. godine.
      
Obrasci za prijavu i sve dodatne informacije mogu se dobiti kod poverenika za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi Zrenjanin ili na broj telefona 023/315-0186. 
 
 
 
Takođe, obaveštavaju se povratnici po osnovu Sporazuma o readmisiji na teritoriji Grada Zrenjanina da je Ekumenska humanitarna organizacija raspisala 
 
Javni poziv za izbor korisnika pomoći u građevinskom materijalu za poboljšanje uslova stanovanja
 
Javni poziv je raspisan od 5. do 19. marta 2019. godine
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti:

- u kancelariji Ekumenske humanitarne organizacije u Zrenjaninu, Pupinova broj 14, četvrtkom od 10 do 12 časova, 

- kod Poverenika za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi Zrenjanin 

- na brojeve telefona Ekumenske humanitarne organizacije 069/707-370 i 069/707-461 radnim danima od 10 do 13 časova.