Održana 24. sednica Skupštine grada - povećanje budžeta i projekat završetka gradnje obilaznice

Скупштина
Skupština grada Zrenjanina zasedala je danas 24. put u sadašnjem sazivu, sa dnevnim redom koji je obuhvatio 39 tačaka. Početku zasedanja prisustvovalo je 46 odbornika, a predsedavajući Oliver Mitrović saopštio je da je odbornica Zorica Vučković obavestila Skupštinu da napušta odborničku grupu Demokratske stranke, da će ubuduće delovati kao samostalni odbornik i zastupati interese Pokreta socijalista. Time je i odbornička grupa DS prestala da postoji, s obzirom da je u sazivu ostala sa troje odbornika.
 
Skupština je usvojila predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2019. godinu - Rebalans I, kojom su planirani ukupni prihodi i primanja budžeta povećani na 5.008.288.430,00 dinara, što je povećanje za 2,8% u odnosu na sredstva iz prethodne odluke o budžetu, koja su iznosila 4.871.282.912,00 dinara. 
 
 
 
Usvojen je novi Statut grada Zrenjanina, čijem se donošenju pristupilo u skladu sa članom 41. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je utvrđeno da će jedinice lokalne samouprave uskladiti svoje statute i druge opšte akte sa ovim zakonom u roku od devet meseci od stupanja na snagu ovog zakona, kao i da će skupština jedinice lokalne samouprave dostaviti predlog statuta ministarstvu nadležnom za lokalnu samoupravu radi pribavljanja mišljenja, najkasnije šest meseci od stupanja na snagu ovog zakona. 
 
Skupština je usvojila i nekoliko odluka iz komunalne oblasti - Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina, Odluka o izmenama odluke o lokalnim komunalnim taksama i Odluka o izmenama odluke o auto taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji grada Zrenjanina. 
 
Usvojene su i odluke o mreži javnih osnovnih škola i javnih predškolskih ustanova na području grada. U gradu Zrenjaninu, u školskoj 2018/2019 godine, u 27 osnovnih škola ima 8780 učenika, od toga 8253 pohađa nastavu na srpskom, 396 učenika na mađarskom jeziku, 50 na rumunskom jeziku i 81 učenik koji nastavu pohađa na slovačkom jeziku. OSŠ “9. maj“, koja obrazuje učenike sa smetnjama u razvoju pohađa 183 učenika. Odlukom se predlaže da delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja u gradu Zrenjaninu obavlja 19 osnovnih škola, uz jednu osnovnu školu za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i jednu osnovnu muzičku školu. Takođe, izvršena je racionalizacija i optimalizacija, pa je nekoliko škola u seoskim sredinama pridruženo matičnim, ili će funkcionisati kao izdvojena odeljenja gradskih škola. 
 
 
 
 
Mrežu predškolskih ustanova na teritoriji grada čine Predškolska ustanova iz Zrenjanina koja obuhvata 19 dečijih vrtića i jednu bolničku grupu, odeljenje pri Osnovnoj i srednjoj školi „9. maj“ za decu sa smetnjama u razvoju koji obuhvata razvojnu grupu i pripremno-predškolski program i dečiji vrtići pri osnovnim školama u naseljenim mestima na području grada Zrenjanina. U fazi gradnje je i dvadeseti vrtić u gradu, u naselju “Putnikovo”. 
 
Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju praznika grada, nagrada, javnih priznanja i zvanja počasnog građanina grada Zrenjanina ustanovljava se novo priznanje, povelja “Dr Slavko Županski”, koja će se dodeljivati 31. oktobra, na Dan osnivanja Srpskog narodnog odbora, fizičkim licima, udruženjima i društvima koji su svojim naučnim, stručnim, kulturnim i literarnim radovima i delima doprineli očuvanju istorijskih, kulturnih i humanitarnih tradicija i uspomena grada Zrenjanina.
 
Zrenjanin dobija i dve nove manifestacije od posebnog značaja za grad - pored postojećih, u kalendar gradskih manifestacija uvrštene su i manifestacije “Pesnička štafeta” i “Čitalačka značka”, koje tradicionalno, svakog proleća, organizuje Gradska narodna biblioteka “Žarko Zrenjanin”.  
 
Jedna od najznačajnijih odluka današnjeg zasedanja svakako je i usvajanje Zaključka u vezi sa pokretanjem realizacije Investicionog projekta završetka izgradnje obilaznog puta oko grada Zrenjanina. U toku je gradnja deonice od Mihajlovačkog do Temišvarskog druma, zajedno sa mostom preko Begeja, dužine 3,7 kilometara, a toliko je ostalo da se uradi do konačnog završetka projekta, započetog još 1991. godine. Preostala deonica, podeljena u dve faze, podrazumeva izgradnju od Temišvarskog druma do industrijske zone “Jugoistok”. Prva faza obuhvata deonicu od državnog puta II reda br. 108 (Zrenjanin-Žitište) do državnog puta IB reda br. 20 (Zrenjanin-Sečanj), a druga faza deonicu od državnog puta IB reda br. 20 (Zrenjanin-Sečanj) do opštinskog puta L-3 (Zrenjanin-Lukićevo), sa nadvožnjakom preko pruge Zrenjanin-Vršac i propustom na Aleksandrovačkom kanalu.
 
 
 
Grad će finansirati otkup zemljišta na trasi, kao i izradu projektne dokumentacije ove saobraćajnice kojom će se konačno u potpunosti izmestiti tranzitni saobraćaj van gradskih ulica. Procene su da je za završetak investicije, uključujući izradu projekta, eksproprijaciju i izgradnju saobraćajnice i pratećih objekata, potrebno nešto više od 500 miliona dinara. 
 
Zamenik gradonačelnika Saša Santovac takođe je istakao značaj ove odluke i potvrdio da je grad započeo aktivnosti oko eksproprijacije - otkupa zemljišta na poslednjem delu trase obilaznice.
“Očekujemo da ove godine, pored okončanja eksproprijacije, dobijemo i građevinsku dozvolu za završetak tog dela obilaznice i da naredne godine krenemo i sa radovima na samoj trasi, a samim tim u potpunosti završimo obilaznicu i konačno ostvarimo taj san i želju mnogih Zrenjaninaca. To je nešto što obeležava ovaj period grada, osim onoga što je vezano za nove privredne subjekte i za industrijsku zonu”, kazao je Santovac i dodao da i lokalni akcioni planovi, čije je usvajanje takođe planirano na današnjoj sednici, predviđaju ulaganje u nova radna mesta, zapošljavanje teže zapošljivih kategorija i brigu o grada o svim svojim stanovnicima.
 
Skupština je usvojila izveštaje o radu za prethodnu godinu Gradske uprave Zrenjanin, NP “Toša Jovanović”, Istorijskog arhiva Zrenjanin, Zaštitnika građana grada Zrenjanina i Gradskog štaba za vanredne situacije grada Zrenjanina, kao i planove rada Gradskog štaba za vanredne situacije i Komunalne policije grada Zrenjanina za 2019. godinu. Usvojen je i predlog Rešenja o prestanku mandata Zaštitnika građana za teritoriju grada Zrenjanina, a u okviru kadrovskih rešenja delom su promenjeni sastavi Saveta za zdravlje, Gradskog štaba za vanredne situacije, Komisije za planove i nadzornih i upravnih odbora Ustanove “Rezervati prirode”, Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” i Predškolske ustanove Zrenjanin.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5102/32_sednica_SG_050.jpg