Danas se obeležava Svetski dan Roma

Svetski dan Roma, 8. april, ustanovljen je s ciljem da se ukaže na težak položaj tog naroda. Dan Roma obeležava se u čast prvog Svetskog kongresa Roma, koji je održan 8. aprila 1971. u Londonu. Tada je za romsku himnu proglašena pesma "Đelem, đelem" i ustanovljena je romska zastava sa točkom kao centralnim simbolom.
 
U Republici Srbiji, prema poslednjem popisu iz 2011. godine živi 147.000 pripadnika te nacionalne manjine i najugroženiji su deo populacije, dok na teritoriji grada Zrenjanina živi 3410 pripadnika romske nacionalne manjine ili 2,76% od ukupnog broja stanovnika u našem gradu.
 
 
Obeležavajući današnji dan, Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave u Zrenjaninu podseća na status te nacionalne zajednice i ukazuje da je Vlada Republike Srbije usvojila “Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016 do 2025. godine”. Na osnovu te Strategije, a u cilju  prepoznavanja i sagledavanja realnih potreba romske populacije na terenu, kao i utvrđivanja podrške koja je potrebna kako bi se poboljšao njihov sveukupni položaj formiran je Mobilni tim za socijalnu inkluziju Roma grada Zrenjanina. Mobilni timovi su prepoznati kao efikasan model podrške na lokalnom nivou, koji povezuje ključne aktere u zajednici: koordinatore za romska pitanja, zdravstvene medijatore, predstavnike Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, Predškolske ustanove i Crvenog krsta. 
 
Mobilni tim grada Zrenjanina je tokom 2018. godine izvršio procenu nivoa socijalne uključenosti romske populacije u skladu sa definisanom listom indikatora koji su omogućili sagledavanje trendova u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene, socijalne zaštite, stanovanja i na osnovu dostupnih zvaničnih izvora podataka  izradio Operativni plan za 2019. godinu, kao lokalni odgovor na prioritete definisane „Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016 do 2025. godine“. Aktivnosti koje je grad Zrenjanin, kroz rad članova Mobilnog tima za socijalnu inkluziju Roma, preduzeo u prethodnom periodu ukazuju da postoji rešenost, volja i spremnost da svoje postojeće resurse i kapacitete usmeri ka organizovanijem delovanju na rešavanju navedenih složenih i otvorenih egzistencijalnih pitanja Romkinja i Roma koji žive u našem gradu.