Javni poziv za izbeglice za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Poverenik za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina obaveštava izbegla lica, koja imaju ili su ukinula izbeglički status, sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji Grada Zrenjanina da je raspisan Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Grada Zrenjanina.
 
Prijave na javni poziv se podnose do 07. maja  2019. godine.
 
Obrasci za prijavu  i sve dodatne informacije mogu se dobiti kod Poverenika za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina, ili na broj telefona  315-0186.