Grad Zrenjanin primer dobre prakse u vođenju matičnih knjiga

Gradska uprava grada Zrenjanina prepoznata je kao uprava koja je ostvarila zapažene rezultate u obavljanju poverenih poslova matičnih knjiga. Povodom 9. maja, Dana matičara, na skupu u Beogradu naš grad predstavljen je kao primer dobre prakse u toj oblasti, a šta je sve doprinelo tome, prisutnima je predočila načelnica Odeljenja za opštu upravu u Gradskoj upravi Zrenjanina Sofija Anđelković.
 
Skupu se, u ime domaćina, obratio ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, koji je rekao da su matičari uradili ključni posao kako bi građani dobili brže i  efikasnije usluge i najavio da će ih ministarstvo podržati kroz stručno usavršavanje i obuke. On je zahvalio matičarima na uloženom trudu i energiji da se sve matične knjige prepišu u elektronski oblik, a najavio je i uspostavljanje novih aplikacija kojim će se dalje pojednostaviti zahtevi građana prema određenim ustanovama ili institucijama. 
 
 
Na skupu povodom Dana matičara govorili su i pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić, načelnica Uprave za upravne poslove MUP-a Valentina Vulić i direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihailo Jovanović, dok su o primerima dobre prakse u svojim lokalnim upravama, osim Sofije Anđelković, govorilie i rukovodilac Sektora za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Gradske uprave grada Beograda Nataša Živković i zamenica načelnika opštinske uprave u Surdulici Jasmina Marković.
 
Načelnica Odeljenja za opštu upravu u Gradskoj upravi Zrenjanina Sofija Anđelković podsetila je na razvoj informacionog sistema u službi matičara u našem gradu i rekla da je prvi softver za matične knjige uveden u tadašnjoj Opštinskoj upravi 1992. godine. Prva e-Usluga dostupna građanima u Zrenjaninu bila je “Virtuelni matičar”, uvedena 2007. godine.
“Gradska uprava grada Zrenjanina aktivno koristi i Informacioni sistem e-ZUP-a od 2017. godine. U tom smislu i matičari, kao i ovlašćena službena lica koji vode i donose rešenja u upravnom postupku, pribavljaju podatke iz službenih evidencija drugih organa koristeći ovu vrstu e-Usluge, tako da se u postupcima u oblasti ličnih stanja građana, u gradu Zrenjaninu, u većini slučajeva od stranke zahteva samo dokaz o identitetu”, kazala je Anđelković i dodala da je, što se tiče digitalizacije matičnih knjiga, Gradska uprava grada Zrenjanina izvršila svoju obavezu prevođenja matičnih knjiga u elektronski oblik na svim matičnim područjima na teritoriji grada Zrenjanina u zakonskom roku do 27. decembra 2016. godine za sve  upise stare 100 godina, da bi u 2017. godini prevela u elektronski oblik i upise koji su bili stariji od sto godina, a koji su se nalazili u posedu Gradske uprave grada Zrenjanina.
 
 
“Sada u  elektronskom obliku imamo matične knjige od 1907. godine. Svi ovi podaci dostavljeni su u Centralni sistem za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga. Ovaj proces je završen uz velike napore i zalaganja svih zaposlenih u Odeljenju za opštu upravu. Činjenica da su stare matične knjige na teritoriji grada Zrenjanina pisane i na mađarskom i nemačkom jeziku dodatno su otežavale ovaj proces, koji je na kraju uspešno završen i u roku. I posle toga redovno je rađen izvoz podataka iz matičnih knjiga u Centralni sistem za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, kao preteče Registra matičnih knjiga, tako da je na kraju 2018. godine u elektronski oblik prevedeno preko 720.000 osnovnih upisa u matične knjige”, iznela je podatke načelnica Odeljenja za opštu upravu u Gradskoj upravi Zrenjanin.
 
Kako je navela, Gradska uprava grada Zrenjanina, u okviru Registra matičnih knjiga, završila je i proces upisivanja podatka o jedinstvenom matičnom broju u matične knjige rođenih, matične  knjige umrlih i knjige državljana. Što se tiče organizacije, od 1. januara 2019. godine primenjuje se nova Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Zrenjanina, kojom je određeno 5 matičnih područja - Zrenjanin, Ečka, Lazarevo, Melenci i Perlez, umesto 14, koliko ih je bilo po ranijoj Odluci. Kako je grad Zrenjanin oduvek bio multinacionalna sredina, što govore i jezici koji su u službenoj upotrebi, u naseljenim mestima, gde većinu stanovništva čine pripadnici nacionalnih manjina, kao uslov za obavljanje poslova matičara je, između ostalog, propisano znanje jezika određene nacionalne manjine. Mesne kancelarije organizovane su kao područne jedinice Gradske uprave grada Zrenjanina, gde se pored matičarskih poslova vrši i prijem zahteva, koji se prosleđuju nadležnim organizacionim jedinicama u sedištu Gradske uprave grada Zrenjanina. 
 
 
Kako bi se izašlo u susret strankama u sedištu Gradske uprave grada Zrenjanina, matičar i zamenici matičara rade, svakog radnog dana, od 7-19 časova i subotom od 8-12 časova.
 
Fotografije: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave