Objavljen Javni poziv u okviru regionalnog stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji

Komisija za izbor stanova koji se pribavljaju u javnu svojinu Republike Srbije za dodelu izabranim korisnicima u okviru regionalnog stambenog zbrinjavanja u Srbiji - Potprojekat 7 - komponenta 1 
 
objavljuje
OBAVEŠTENЈE O OBJAVLЈIVANЈU JAVNOG POZIVA BR.RHP-W7-PA/PC4-2019
za pribavljanje nepokretnosti-stanova u javnu svojinu Republike Srbije,
 
na teritoriji opština Bačka Palanka, Stara Pazova, Ub, Sremski Karlovci i gradova Zrenjanin, Kikinda, Požarevac, Sremska Mitrovica, sa mogućnošću kupovine stanova i na teritoriji jedinica lokalne samouprave koje se graniče sa navedenim jedinicama lokalne samouprave.
 
Predmet Javnog poziva je pribavljanje najviše 61 (šezdesetjednog) stana u javnu svojinu Republike Srbije, za potrebe Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, namenjenih rešavanju stambenih potreba izbeglica na teritoriji opština: Bačka Palanka (najviše 12 stanova), Stara Pazova (najviše 11 stanova), Ub (najviše 1 stan), Sremski Karlovci (najviše 9 stanova)  i gradova - Zrenjanin (najviše 5 stanova), Kikinda (najviše 3 stana), Požarevac (najviše 10 stanova), Sremska Mitrovica (najviše 10 stanova), sa mogućnošću kupovine stanova i na teritoriji jedinica lokalne samouprave koje se graniče sa navedenim jedinicama lokalne samouprave.
 
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.
 
Javni poziv sa prilozima će biti objavljen dana 30. maja 2019. godine. 
 
Javni poziv će biti objavljen na internet strani „Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd (www.piu.rs), Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (www.rdi.gov.rs), Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (www.kirs.gov.rs) i internet stranicama opštine Bačka Palanka (backapalanka.rs), Stara Pazova (www.starapazova.rs), Ub (www.opstinaub.org.rs), Sremski Karlovci (sremskikarlovci.rs),i gradova Zrenjanin (www.zrenjanin.rs) - stranica "Konkursi i oglasi", Kikinda (www.kikinda.org.rs), Požarevac (pozarevac.rs) i Sremska Mitrovica (www.sremskamitrovica.rs), kao i na oglasnim tablama Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, „Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru”d.o.o. Beograd, opštine/grada i jedinica lokalne samouprave koje se graniče sa navedenim jedinicama lokalne samouprave.
 
Prilog uz Javni poziv (Obrazac 1 - Obrazac ponude) se može preuzeti u pisarnici i na internet stranici “Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd, Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, opština Bačka Palanka, Stara Pazova, Ub, Sremski Karlovci i gradova Zrenjanin, Kikinda, Požarevac, Sremska Mitrovica, kao i kod poverenika jedinica lokalne samouprave koje se graniče sa navedenim jedinicama lokalne samouprave.