Javni poziv porodicama izbeglih lica za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za popravku kuća ili završetak započete gradnje

Poverenik za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina obaveštava izbegla lica, koja imaju ili su ukinula izbeglički status, sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina, da je raspisan Javni poziv porodicama izbeglih lica za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za popravku kuća ili završetak započete gradnje na teritoriji grada Zrenjanina

Prijave na javni poziv podnose se od 5. juna do 5. jula 2019. godine.
 
Tekst javnog poziva i svi obrasci za prijavu nalaze se na sajtu Grada Zrenjanina, stranici “Oglasi i konkursi”, a mogu se dobiti i kod poverenika za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina. Dodatne informacije mogu se dobiti i na broj telefona  315-0186.