Zasedao Gradski štab za vanredne situacije: apel građanima da očiste kanale za odvodnjavanje

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama, Gradski štab za vanredne situacije grada Zrenjanina na današnjoj sednici doneo je sledeći
 
ZAKLJUČAK
  
1. Nakon obilnih atmosferskih padavina u prethodnih nekoliko dana, stanje u gradu i naseljenim mestima je normalno. Dežurne ekipe su bile u pripravnosti i delovale su na terenu na lokacijama na kojima je došlo do problema u funkcionisanju sistema za odvođenje atmosferskih padavina usled velike količine vodenog taloga. Na više lokacija u gradu i naseljenim mestima vršeno je crpljenje vode iz ugroženih objekata. 
 
2. Na teritoriji grada, na spoljašnjim vodama nema proglašene vanredne odbrane od poplava. U narednih par dana doći će do blagog porasta vodostaja na banatskim vodotocima, ali po izveštaju sa terena i prognozi se ne očekuje dostizanje nivoa vanredne odbrane od poplava. 
 
 
 
Na unutrašnjim vodama situacija je ozbiljnija, ali je pod kontrolom. Redovna odbrana od poplava odunutrašnjih voda je na snazi u Knićanin, Čenta, Lukino Selo, Mužlja, Aradac, a vanredna odbrana u Belom Blatu. Pumpe neprekidno rade, ispravne su i u punoj funkciji. U toku dana se očekuje izlazak iz stanja redovne i vanredne odbrane.
 
3. Elektroenergetski sistem je stabilan i osim manjih kvarova, na kojima se odmah intervenisalo, nije bilo većih problema.
 
4. U slučaju novih padavina sve neispravnosti su otklonjene i kompletan sistem za odvođenje atmosferskih voda je u funkciji, odnosno sve službe sa teritorije grada su u pripravnosti i spremne su da reaguju.
 
 
 
Sa današnje sednice Gradskog štaba za vanredne situacije, kojom je predsedavao gradonačelnik Čedomir Janjić, upućen je i apel građanima da očiste kanale za odvodnjavanje ispred svojih kuća.