Ubrzana procedura za primer u Srbiji

Na osnovu istraživanja programa podrške Vlade Švajcarske „Svis pro“, Grad Zrenjanin je najbolje ocenjena lokalna samouprava u Srbiji  u oblasti kvaliteta elektronske uprave.
Pripreme su odrađene na vreme  i ispunjene sve obaveze, istakla je načelnica Gradske uprave Jasmina Malinić.
 
 
 
Još 2010. godine grad je počeo da pruža prve elektronske usluge. Reč je o jednostavnim procedurama koje nisu podrazumevale plaćanje taksi kao ni donošenje originalnih dokumenata.
 
Usvajanjem Zakona o oštem upravnom postupku, počinje prva primena. Zaposleni su prošli obuku u Beogradu, imenovana su dva administratora, a nadležni službenici za uspešno završenu obuku dobili su sertifikate. Sistem pribavljanja podataka po službenoj dužnosti uštedeo je vreme i novac strankama, objasnila je načelnica Malinić.
Podatci jasno ukazuju da su službenici Gradske uprave od septembra 2017. godine kada je počeo da se primenjuje pomenuti sistem pa do danas, umesto stranke pribavili neophodni dokument 19,600 puta.
Takođe, e-uprava je dobro ocenjena od strane švajcarske Vlade i zbog toga što građanima nudi veliki broj usluga na portalu elektronske uprave.
 
Vrednovano je i to što smo sve podatke iz matičnih knjiga i knjiga državljana, stare više od 100 godina, preveli u elektronski oblik. Ove godine i upis u Predškolsku ustanovu obavljen je elektronskim putem, tako da je od 2.514 upisane dece, 501 prijava urađena elektronskim putem-zaključuje načelnica Jasmina Malinić.