U toku radovi na čišćenju i izmuljavanju Begeja na lokaciji budućeg pristana

Izgradnja pristana na Begeju, deo velikog projekta prekogranične saradnje Rumunija - Srbija, počela je uklanjanjem trske na lokaciji između mosta u Zmaj-Jovinoj ulici (“Žuti most”) i lučnog pešačkog mosta u naselju “Berbersko”. Izvađen materijal se deponuje na kasetu pripremljenu na desnoj obali reke, kod Mužljanskog mosta. Na taj način, paralelno će se urediti dve lokacije uz reku, jer će nakon završetka radova na izgradnji pristana i ovaj deo obale, kod Mužljanskog mosta, biti pristupačan i očišćen. 
 
 
 
 
Begej na ovom mestu pravi veliku okuku i najširi je na čitavom toku kroz grad. Međutim, usled višedecenijskog neodržavanja plovnog toka i znatnog zamuljavanja, veći deo okuke je zarastao u trsku i širina rečnog toka je, praktično, prepolovljena. Uklanjanje velike površine pod trskom, sve do lučnog pešačkog mosta, prva je faza realizacije ovog projekta i trenutno se izvodi s dva plovna bagera i baržom, koja izvađen materijal transportuje nizvodno i odlaže kod Mužljanskog mosta.
 
 
 
 
Vrednost radova na uređenju Begeja i izgradnji pristana iznosi 600 hiljada evra i deo je projekta BEGA - Revitalizacija navigacione infrastrukture na Begeju, ukupne vrednosti oko 14 miliona evra. U Srbiji se realizacija projekta odnosi na revitalizaciju kanala Begej na potezu od granice sa Rumunijom do hidrotehničkog objekta u Kleku, u dužini od 32,26 kilometara. Projekat revitalizacije kanala Begej podrazumeva sanaciju hidrotehničkih objekata - prevodnica (“šlajzova”) u Kleku i Srpskom Itebeju i izgradnju dvonamenske staze (radno-inspekcione i biciklističke), od granice sa Rumunijom do prevodnice u Kleku. Takođe, obuhvata i izgradnju marine - pristana u širem centru Zrenjanina, izradu tehničke dokumentacije za potrebe izmuljenja, deponovanja i remedijacije sedimenta na plovnom Begeju, kao i nabavku plovnog bagera i plovne kosačice za održavanje njegove plovnosti. Radovi su započeti 2017. godine, a završetak je planiran za 2021. godinu. 
 
 
 
 
Koordinator realizacije ovog projekta, pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina Duško Radišić, kaže da je rok za izgradnju pristana četiri meseca. Njegovom izgradnjom biće omogućen pristup obali turističkim brodićima, čiji će putnici moći da se bezbedno iskrcaju na uređenu levu obalu reke i u roku od desetak minuta stazom prošetaju do centra grada. Takođe, biće to i polazna tačka za turtističku plovidbu ka Carskoj Bari, Kleku ili ka ušću Begeja u Tisu i doneće, svakako, nove mogućnosti za razvoj nautičkog turizma u Zrenjaninu i srednjem Banatu.   
 
 
 
U sklopu aktivnosti uređenja lokacije budućeg pristana organizovana je i ekološka akcija presađivanja drvoreda koji se nalazio iza nekadašnje fabrike “Sloga - mideri”, uz biciklističku stazu sagrađenu 2016. godine između mosta u Zmaj-Jovinoj ulici i Ulice Toše Jovanovića. Ovim je strma obala Begeja na tom potezu pripremljena za dalje radove i prilaz pristanu, jer će se na njoj graditi betonski bedem za privezivanje čamaca.