Zasedala Skupština grada - Bogoslav Simić novi Lokalni ombudsman Grada Zrenjanina

Скупштина
Skupština grada Zrenjanina zasedala je danas po 30. put u ovom sazivu, predsedavao je Oliver Mitrović, a na dnevnom redu našlo se 28 tačaka. Osim odluka na koje je prethodnu saglasnost dalo Gradsko veće, Skupština je danas usvojila i predloge rešenja o izboru novog Lokalnog ombudsmana i njegovog zamenika. Prethodno je usvojeno i Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata zamenika Zaštitnika građana za teritoriju grada Zrenjanina i doneta Odluka o Lokalnom ombudsmanu Grada Zrenjanina. 
 
Prema novim zakonskim odredbama, menja se naziv institucije dosadašnjeg Zaštitnika građana grada Zrenjanina, koja postaje Lokalni ombudsman grada Zrenjanina. Na period od pet godina na to mesto izabran je Bogoslav Simić, diplomirani pravnik. Za njegovog zamenika, takođe na petogodišnji period, izabrana je diplomirani pravnik Slavica Mihaljica, dosadašnja zamenica Zaštitnika građana grada Zrenjanina. Oni su, nakon izbora, izgovorili tekst svečane obaveze.
 
 
 
Usvojeno je i nekoliko odluka iz urbanističko-komunalne oblasti - Predlog Odluke o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Klek, Predlog Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Dolja'' u Zrenjaninu, kao i Predlog Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Jugoistok'' u Zrenjaninu. Usvojen je i Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća ''Gradska toplana'' Zrenjanin. 
 
Skupština je verifikovala odluke s čijim se predlozima prethodno saglasilo Gradsko veće, pa je tako usvojen Predlog Odluke o konverziji pripadajućeg dela poreza na zarade u trajni ulog u kapital subjekta privatizacije – Simpo ad Vranje i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2019. godinu u periodu januar – jun 2019. godine, na osnovu kog je realizacija budžeta veća za 10,1 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Prema računovodstvenoj evidenciji budžeta grada Zrenjanina, u periodu januar–jun 2019. godine ostvareni su ukupni javni prihodi budžeta grada Zrenjanina u iznosu od 2.122.641.485 dinara, dok su u istom periodu prethodne, 2018. godine, ostvareni ukupni javni prihodi budžeta grada Zrenjanina u iznosu od 1.928.299.945 dinara.  
 
 
 
Među usvojenim tačkama dnevnog reda bile su i Predlog Izmene i dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2019. godinu, Izveštaj o radu Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin za 2018. godinu i Predlog Zaključka o prihvatanju Izmene i dopune Programa poslovanja JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2019. godinu. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5351/30_Sednica_0.jpg