Средствима ЕУ - паметно до паметне зграде

Енергетска ефикасност је веома моћан алат за унапређење јавних и приватних добара, па је неопходно да је доносиоци одлука на националном и локалном нивоу схвате као важан енергетски ресурс. Улога локалних самоуправа на побољшању енергетске ефикасности је у својству потрошача и произвођача енергије, регулатора тржишта топлотне енергије, планера урбаног простора и инвеститора, промотера примене енергетске ефикасности и коришења обновљивих извора енергије, коришћења средстава из европских фондова за јачање капацитета локалних самоуправа, ангажовање стручњака, као и подизање јавне свести о потреби и значају коришћења обновљивих извора енергије.

Пројекат “Паметна и одржива потрошња енергије“ (eng. „Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC), који се реализује у оквиру Interreg IPA програма прекограничне сарадње Румунија – Србија, управо има за циљ да Град Зрењанин постане енергетски ефикаснији и да грађани подигну ниво знања и свести о значају енергетске ефикасности. 

Као најважнију активност, пројекат предвиђа изградњу прве паметне зграде у Банату и оснивање Регионалног центра за енергетску ефикасност – Банат у Зрењанину. Ових дана започета је изградња овог објекта, бруто површине 449,40 м2, у улици Корнела Радуловића. Укупна вредност предвиђених радова износи 41.248.000 динара. У изградњи паметне зграде користиће се материјали и системи који ће допринети што мањој потрошњи енергије и што једноставнијем руковању свим садржајима. 

У изградњи ће се посебно води рачуна о квалитетно пројектованим и уграђеним материјалима, као и о термоизолационим својствима објекта који су основа рационалног коришћења система хлађења и грејања. На уштеде код оваквих објеката битно утиче и интеграција свих система која се постиже BMS-ом (Buliding Menagment System), који омогућава интеграцију расвете, електропотрошача, термодинамике, контроле приступа и присуства у просторијама и безбедносних система. Објекат ће тако представљати модел најбољих пракси у архитектури, усмерених на смањење потрошње - спречавање расипања енергије и коришћење обновљивих извора, омогућавајући демонстрацију различитих нових технологија и опреме за већу енергетску ефикасност. Истовремено, инсталирани системи и апликације пружаће увид у реалан приказ енергетских перформанси објекта (demo room). 

Реализацијом предвиђених активности: формирањем Регионалног центра за енергетску ефикасност – Банат, израђеним Мастер планом одрживе енергије за територију Средњебанатског округа, изађеном базом података о енергетској ефикасности јавних објеката, Зрењанин и наш регион прихватају модел понашања у најразвијенијим земљама који подразумева начело - бити енергетски ефикасан!
   
Водећи партнер на пројекту је Град Зрењанин, партнери су:  Регионални центар за друштвено-економски развој – Банат, Град Темишвар и Кластер одрживе енергије Румуније – ROSENC. Пројекат траје до марта 2021 године, а укупна вредност пројекта износи 852.001,50 евра.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5647/IPA_pametna_zgrada_0.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5647/rcr_zgrade_pammetne.jpg