И ове школске године биће рефундирани трошкови међумесног и приградског превоза студената

Градоначелник града Зрењанина Симо Салапура упутиo је јавни позив за рефундирање трошкова међумесног, кao и приградског превоза студената.

Право на доделу средстава у виду рефундације трошкова или дела трошкова међумесног превоза имају студенти високошколских установа који испуњавају следеће услове: 
-    да имају пребивалиште на територији града Зрењанина;
-    да свакодневно путују на међумесној релацији до установе високог образовања;
-    нису корисници услуге смештаја у студентским центрима;
-    школују се на терет буџета; 
-    први пут уписују годину студија;
-    нису корисници студентских стипендија и кредита од стране надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Владе Аутономне Покрајине Војводине, локалнe самоуправe, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.
Међумесни превоз студената подразумева превоз студената између насељених места града Зрењанина и другог града, односно насељених места града Зрењанина и друге општине.
Град одобрава рефундацију трошкова или дела трошкова међумесног превоза студената на основу износа месечних карти издатих према важећем ценовнику правних субјеката који врше линијски превоз путника. 
 
Средства за рефундацију трошкова међумесног превоза одобравају се на основу календара за текућу школску годину високошколске установе студента на следећи начин:
  - студентима се одобрава рефундација дела трошкова у висини од 70% цене студентске месечне карте у међумесном превозу према важећем ценовнику превозника;
  - студентима који су корисници новчане социјалне помоћи преко надлежног Центра за социјални рад, односно студенти за које Центар за социјални рад изда уверење да се они или породица налазе у стању социјалне потребе или да су у систему социјалне заштите, одобрава се рефундација трошкова у висини од 100% цене студентске месечне карте у међумесном превозу према важећем ценовнику превозника.
 


Град Зрењанин одобрава средства за регресирање студентских месечних карата у пуном износу у приградском превозу за студенате који су или чије су породице корисници новчане социјалне помоћи преко надлежног Центра за социјални рад, односно студенти за које Центар за социјални рад изда уверење да се они или породица налазе у стању социјалне потребе или да су у систему социјалне заштите.

Право на регресирање студентских месечних карата у пуном износу остварују студенти који морају да испуне следеће услове: 
  - да имају пребивалиште на територији града Зрењанина;
  - да свакодневно путују до установе високог образовања на територији града Зрењанина;                                                                                                                                                                                                     
  - да се школовање финансира из буџета Републике Србије;
  - први пут уписују годину студија првог или другог степена.

Град ће у пуном износу регресирати приградски превоз на основу календара за текућу школску годину високошколске установе студента, а према важећем ценовнику превозника коме је поверено обављање комуналне делатности јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Зрењанина.

Више детаља доступно је у делу сајта огласи и конкурси - http://www.zrenjanin.rs/sr/e-uprava/oglasi-i-konkursi

Слике

 • /uploads/attachment/vest/5768/large_Grb_Indeks_300.jpg