Градоначелник разговарао са челницима Савеза самосталних синдиката Војводине и Града Зрењанина

Градоначелник Зрењанина Симо Салапура одржао је јуче састанак са челницима покрајинског и локалног Савеза самосталних синдиката - председником Савеза самосталних синдиката Војводине Гораном Милићем и председником Савеза самосталних синдиката Града Зрењанина и општина Сечањ, Тител и Житиште  Миленком Вујовићем, а у разговору су учествовале и Милина Тушјак, секретар Покрајинског социјално-економског савета  и Меланија Лојпур, председница Секције младих при Самосталном синдикату. 
 
Током састанка било је речи о неколико тема, а пре свега о конституисању  локалног социјално-економског савета Града Зрењанина и закључивању новог Колективног уговора за градска јавна комунална предузећа. 
 
 
 
Председник ССС Војводине Горан Милић, захваливши се градоначелнику на пријему,  образложио је значај  и улогу трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа, интерес запослених и синдиката, као и послодаваца да буду активно укључени у креирање и реализацију политика, мера и одлука градских органа власти преко и у оквиру Социјално-економског савета Града. Нагласио је да у Зрењанину постоје сви законски услови да се врло брзо оснује Социјално-економски савет, с обзиром на то да постоји добро организовано удружење послодаваца и репрезентативни Савез самосталних синдиката, као  и њихов интерес да Социјално-економски савет што пре отпочне са радом.     
 
Градоначелник Салапура изразио је добру вољу и спремност градских органа власти да се помогну у оснивању Социјално-економског савета, да именују своје представнике у Савет, као и да изврше све обавезе Града, у складу са Законом о социјално-економском савету. Ово тим пре што је већ било неколико покушаја оснивања социјално-економског савета, који ипак нису довели до његовог формирања. Од Покрајинског социјално-економског савета социјални партнери Зрењанина очекују сву потребну логистичку подршку како би СЕС што пре био конституисан и отпочео са радом пуним капацитетом.
 
 
 
У другом делу састанка председник Савеза самосталних синдиката Града Зрењанина Миленко Вујовић информисао је градоначелника да у фебруару 2021. године истиче важење Колективног уговора за јавна комунална предузећа града Зрењанина, те да је потребно благовремено отпочети са припремама за преговоре и закључивање новог Колективног уговора. Градоначелник је изразио спремност локалне самоуправе да се све активности на овом плану реализују у складу са законом, интересима запослених и могућностима Града. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5787/Simo_Salapura_sa_sindikatom_0.jpg