Донета прва решења за финансијску подршку Града Зрењанина за лечење деце, јавни позив и даље на снази

Градоначелник Зрењанина Симо Салапура донео је прва решења којим се утврђује право на финансијску подршку Града Зрењанина за лечење малолетне деце. Једним решењем одобрена су максимална средства за учешће у лечењу детета у иностранству, док се остала донета решења тичу дијагностичких поступака и набавке ортопедских помагала, у складу са условима прописаних јавним позивом Града Зрењанина. 
 
Одлуком градоначелника, буџетска средства Града Зрењанина у износу од 2,1 милиона динара, намењена организовању новогодишњег програма, пресумерена су у хуманитарне сврхе. Износ од 600.000 хиљада динара искоришћен је за набавку 600 новогодишњих пакетића, који су додељени деци из породица корисника установа социјалне заштите, док је 1,5 милион динара издвојен за лечење малолетне деце с пребивалиштем на територији Града Зрењанина. 
  
Након објављеног јавног позива, до сада је стигло девет захтева за финансијску подршку ове врсте. Осим донетих решења, неколико захтева је још у процедури и подносиоци су позвани да допуне медицинску документацију, која чини један од неопходних услова за одобравање средстава.  
  
Поступак спровођења јавног позива обавља стручна комисија именована посебним решењем градоначелника. Комисија утврђује испуњеност услова на финансијску подршку за лечење малолетне деце, доноси оцену и мишљење и даје предлог о висини финансијске подршке по поднетом захтеву за лечење деце. Висина финансијске подршке се, на предлог комисије, утврђује решењем градоначелника у сваком конкретном случају, максимално може износити 150.000,00 динара по поднетом захтеву и исплаћује се у једнократном износу.  
 
Јавни позив остаје све до утрошка средстава за ту намену, објављен је на страници сајта Града Зрењанина, и у њему су наведени критеријуми и рокови за остваривање овог права, као и документација коју је потребно приложити.  
 
На основу тог јавног позива, родитељи или старатељи малолетне деце могу и даље да конкуришу за лечење, набавку лекова, ортопедских помагала, оперативних захвата, дијагностичких поступака и других медицинских процедура како на територији Републике Србије, тако и у иностранству, као и за обезбеђивање лечења у одговарајућој здравственој установи у Републици Србији уз ангажовање иностраног здравственог стручњака. 
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5888/Grad_0.jpg