Градоначелник Салапура: Град Зрењанин још једном изашао у сусрет закупцима пословног простора у јавној својини

Градоначелник Зрењанина Симо Салапура рекао је да је Град Зрењанин још једном изaшао у сусрет закупцима пословног простора и њиховим захтевима, и одобрио им нове финансијске олакшице, а све у циљу превазилажења финансијских потешкоћа изазваних пандемијом вируса КОВИД 19.
 
Закључком Градског већа града Зрењанина дозвољава се ЈП “Градска стамбена агенција”, установама чији је оснивач град Зрењанин, месним заједницама са територије града Зрењанина (укључујући и насељена места) и органима града Зрењанина, да приликом обрачуна месечних закупнина за коришћење пословних простора и просторија у јавној својини града Зрењанина, примењују следеће финансијске мере:
 
 
- да се закупцима који као регистровану делатност, обављају угоститељску делатност и делатност туристичких оператера, обрачуна, фактурише и наплати закупнина за март, април и мај 2021. године, умањена за 90% од уговором утврђене месечне закупнине; 
- да се закупцима који као регистровану делатност, обављају делатност у области трговине на мало (изузев апотека, трговина прехрамбеним производима и храном за животиње), делатност у области пружања занатских и других услуга, делатност у области спорта и образовну делатност, обрачуна, фактурише и наплати закупнина за март, април и мај 2021. године, умањена за 40% од уговором утврђене месечне закупнине;
- да се закупцима пословних простора који су у власништву градских установа и месних заједница не обрачунава и ненаплаћује месечна закупнина утврђена уговором о закупу за март, април и мај 2021. године, изузев парламентарним политичким странкама, којима ће се и за наведени период обрачунати, фактурисати и наплатити пун износ уговором утврђене месечне закупнине;
 
Такође, с представницима зрењанинских угоститеља договорено је да им се изађе у сусрет када је у питању постављање летњих башти, у складу с епидемиолошким мерама, а с обзиром на отежане услове рада. Угоститељи су у обавези да од Јавног предузећа за урбанизам прибаве урбанистичко-техничке услове за постављање башти, док ће накнаду за заузеће јавне површине у току летње сезоне плаћати само за један месец.   
 
                                    
“С обзиром на целокупну економску ситуацију у протеклих годину дана, проценили смо да ће усвајање наведених мера допринети превазилажењу објективних финансијских потешкоћа у наплати закупнина за пословне просторе и олакшати будуће пословање закупаца изазваних пандемијом. Верујемо да ће и ове мере, као и досадашње које смо доносили, допринети задржавању постојећих закупаца у пословним просторима града, а очекујемо и да ће се, даљoм релаксацијом епидемиолошких мера, обим њиховог пословања и активности полако враћати на период пре пандемије”, прокоментарисао је градоначелник Салапура најновије финансијске олакшице закупцима пословног простора у јавној својини града Зрењанина.   

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5969/Baste_0.jpg