Оглашен јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд - Зрењанин - Нови Сад, објављене мапе детаљне трасе пута

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије огласило је данас јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд - Зрењанин - Нови Сад и извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана на животну средину, који ће се одржати од 26. априла до 25. маја 2021. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у зградама скупштина Градова Београда, Панчева, Зрењанина и Новог Сада, као и у зградама скупштина општина Опово, Ковачица, и Жабаљ, односно бити објављен на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (http://www.mgsi.gov.rs) и јединицама локалне самоуправе у обухвату предметног просторног плана.
 
Као део нацрта просторног плана, објављена је мапа детаљне трасе пута, чији је почетак на београдској обилазници, у будућој петљи Овча, источно од садашњег укрштања зрењанинског пута. Траса даље води између насеља Јабука и Глогоњ (Град Панчево), где је предвиђена петља Сефкерин/Опово, затим улази на територију Општине Опово, а потом и Ковачица, где ће у непосредној близини тог насеља бити изграђена још једна петља. 
 
У близини Идвора аутопут прелази Тамиш и улази на територију Града Зрењанина. На половини садашњег локалног пута између Ечке и Орловата предвиђено је укрштање у петљи Орловат, а потом и у петљи Ечка, у зони садашње раскрснице путева за Ечку, Стајићево, Лукићево и Орловат. 
 
Планирана траса аутопута у ужој градској зони Зрењанина
 
У градску зону Зрењанина пут улази кроз појас између насеља Ечка и зоне аеродрома, а потом ободом индустријске зоне “Југоисток” прелази садашњи државни пут I - б реда Зрењанин - Београд и југозападно од насеља Мужља, кроз Мужљански рит, води ка Арадцу. Приступ петљи “Зрењанин - запад”, другом излазу из града на аутопут, биће омогућен новом саобраћајницом која ће се одвајати од садашње прве арадачке раскрснице. 
 
Јужно од Арадца пут води ка новом мосту који ће се градити на Тиси, прелази на територију Општине Жабаљ и долази до трасе актуелног државног пута I - б реда Зрењанин - Нови Сад, отприлике на половини растојања између садашњег моста на Тиси и кружне раскрснице код Жабља. Одатле аутопут наставља постојећом трасом пута, уз предвиђене петље код Жабља и Каћа. У чвору Каћ завршава се аутопут из Зрењанина и почиње будућа брза саобраћајница “Фрушкогорски коридор”, са одвајањима за аутопут ка Суботици и Београду. 
 
Капитална државна инвестиција, аутопут Београд - Зрењанин - Нови Сад, више пута је оцењен као инвестициони замајац овог дела наше земље, први аутопут на територији Баната и веза са постојећим и будућим аутопутевима у Бачкој и јужно од Београда. Планом је предвиђено да дужина комплетне будуће саобраћајнице буде 113 километара, од чега траса Београд - Зрењанин мери 58, а Зрењанин - Нови Сад 45 километара. 
 
Председник Србије Александар Вучић истакао је пре месец дана да ће врло брзо за аутопут бити припремљен пројекат и да ће држава бити спремна за разговоре о изградњи са кинеским извођачем “Чајна Шандонг хајспид”. Уследило је и саопштење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да би радови могли да почну већ крајем ове године, након што су о томе разговарали министар Томислав Момировић и директор компаније "Шандонг" у Србији Ђанг Ђианчао.   
 
Документи изложени на јавни увид: 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5995/Autoput_u_zoni_Zrenjanina_0.jpg