Формиран Социјално - економски савет Града Зрењанина - заједничко деловање локалне самоуправе, послодаваца и синдиката

Социјално - економски савет Града Зрењанина формиран је данас, а споразум о оснивању потписали су данас градоначелник Зрењанина Симо Салапура, Горан Нешић испред Уније послодаваца Зрењанина и Миленко Вујовић из Савеза самосталних синдиката за Зрењанин.

 

 

Градоначелник Симо Салапура је рекао да је на овај начин покренут механизам у ком ће заједно деловати јединица локалне самоуправе, послодавци и синдикат. 

- Циљ је да имамо међусобно разумевање и сарадњу која је веома битна за унапређење живота у нашем граду, али и за наш даљи развој. Именовали смо лице које ће извршити регистарцију Савета у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Иначе, у поменутом регистру постоји укупно 23 формирана савета на територији Републике Србије, а данашњим формирањем ово је десети Социјално - економски савет на територији Војводине и верујем да ћемо у наредном периоду имати добру сарадњу, како на локалу, тако и са вишим инстанцама - рекао је градоначелник Салапура. 

 

 

Славољуб Арсенијевић подсекретар у Секретаријату за привреду и туризам Владе Војводине је говорећи о значају Савета истакао да је његова улога сажета у томе да су три стране направиле договор - синдикати, послодавци, Град.
- То је значајно из више разлога, пре свега, то је једина институција где се на овај начин може доћи до одређених закључака, усагласити ставове и преко покрајинског Савета послати их републичком Савету коме председава председница и још шест министара. То значи да сви проблеми који овде буду детектовани биће прослеђени државном нивоу где ће се тражити решење - рекао је Арсенијевић.

 

 

У име Самосталног синдиката Меланија Лојпур је указала да је један од задатака оснивање Савета и у другим општинама Средњобанатског округа, а оно што је, како је оценила један од насликовитијих циљева јесте да то тело има могућност да проблеме између послодавца и синдиката решава. 

 

 

Говорећи о раду у наредном периоду Горан Нешић је рекао да ће седнице и активности бити транспарентне и, што је битно, редовне.
- Проблема увек има, послодавци су навикли на решавање проблема и мислим да ћемо бити добар партнер у овом делу, у смислу да помогнемо и средину у којој живимо развијамо и направимо боље услове за живот у овом граду - рекао је Нешић.

 

 

Иначе, Савет је основан у циљу успостављања и развоја социјалног дијалога о питањима од значаја за остваривање економских и социјалних права човека, материјалног, социјалног и економског положаја запослених и послодаваца и услова њиховог живота и рада, развоја културе колективног преговарања, подстицање мирног решавања колективних радних спорова, равоја демократије и издавања часописа, брошура и других публикација из делокруга свог рада. 

 


Такође, локални савет разматраће питања утицаја економске политике и мера за њено спровођење на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и друга питања структурног прилагођавања, заштите радне и животне средине, образовање и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања и друга питања од значаја за социјални и економски положај запослених и послодавца.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6121/Soc_ekon_forum_012_00.jpg