Обавештење - продужава се рок за подношење пријава привредних субјеката, по Јавном позиву за учешће у спровођењу мера енергетске санације

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број 06-90-1/21-III од 7. јула 2021. године и члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина” број 17/21), Комисија за реализацију мера енергетске санације објављује 
 
О б а в е ш т е њ е
 
На основу захтева великог броја привредних субјеката за учешће на Јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број 06-90-1/21-III од 7. јула 2021. године, објављеног на Огласној табли Градске управе града Зрењанина и интернет страници града Зрењанина, дана 9. јула 2021. године, а у намери да се пружи могућност за учешће што већем броју привредних субјеката, продужава се рок за подношење пријава из тачке VII Јавног позива на 23. јул 2021. године.
 
Пријава се предаје лично у Градској управи града Зрењанина у услужном центру, канцеларија 53, или препоручено поштом на адресу:
 
Град Зрењанин
Одељење за привреду
Одсек за заштиту и унапређивање животне средине
Комисија за реализацију мера енергетске санацијеЗрењанин, Трг слободе 10.

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
- председник Комисије
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
Комисија за реализацију мера енергетске санације
Број: 06-90-2/21-III
Дана 16. јула 2021. године

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6130/Grad_0.jpg