Градоначелник расписао Јавни позив за доделу енергетских ваучера - град субвенционише плаћање енергената за социјално угрожена домаћинства

Како је недавно и најавио, градоначелник Зрењанина Симо Салапура расписао је Јавни позив за избор корисника за утврђивање права на субвенцију - енергетски ваучер за плаћање дела енергената за социјално угрожена домаћинства са територије Града Зрењанина. 
 
Јавни позив објављен је на сајту Града Зрењанина, у делу “Конкурси и огласи”, линк је http://www.zrenjanin.rs/sr/e-uprava/oglasi-i-konkursi.
 
У тексту Јавног позива истакнути су услови за остваривање субвенције и начин конкурисања, уз потребну документацију. Главни услови су да подносилац пријаве за домаћинство има минимум шест месеци пребивалиште на територији Града Зрењанина и да укупан месечни приход, умањен за порезе и доприносе, по члану породице, остварен у три месеца који претходе месецу у ком је поднет захтев, не прелази износ од 25 хиљада динара.
 
Право на субвенцију не могу остварити лица, односно домаћинства, која су већ примаоци једнократне новчане помоћи од стране Центра за социјални рад, или су остварили право по основу Уредбе о енергетски угроженом купцу, или им је плаћање рачуна субвенционисано по другом основу из средстава Града Зрењанина. Такође, уколико за грејање користи два или више различитих енергената, подносилац захтева може остварити право на субвенцију само за једну врсту енергента предвиђеног јавним позивом. 
 
Вредност субвенције - енергетског ваучера износи 15.000,00 динара, а може се остварити за утрошену електричну енергију, гас или испоручену топлотну енергију путем система даљинског грејања. Реализује се тако што ће Град Зрењанин пренос средстава вршити искључиво снабдевачима енергената, наведеним у захтеву корисника коме је Решењем градоначелника утврђено право на субвенцију.
 
Рок за подношење пријава је 1. децембар 2022. године.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6801/Grad_00.jpg