Град Зрењанин и предузеће "Чистоћа и зеленило" расписали Наградни конкурс "Најлепше двориште и тераса на територији града Зрењанина" - пријаве су могуће до 1. јуна ове године

Град Зрењанин и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин расписују Наградсни конкурс „Најлепше двориште и тераса на територији града Зрењанина“, а за најуспешније предвиђене су и награде.

Конкурс се расписује у следећим категоријама:
- Најлепше уређено приватно двориште;
- Најлепша тераса.

 

 


Пријавни образац се може преузети на сајту ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин: https://www.jkpciz.co.rs/, као и на сајту града Зрењанина у делу Конкурси и огласи.

Приликом попуњавања пријавног обрасца навести личне податке подносиоца пријаве, име и презиме, адресу, број телефона и категорију за коју се пријављује.
Уз пријаву је потребно приложити до 5 фотографија дворишта / терасе, које нису старије од месец дана.

 


Право учешћа на конкурсу имају приватна лица (приватна домаћинства и стамбене заједнице), чији се објекат налази на територији града Зрењанина (градско насеље и сва сеоска насеља).
Трагање за најлепше уређеним двориштем и терасом трајаће од 24.04. до 01.06.2023. годинe, након тога ће Комисија за избор најлепшег дворишта и терасе на територији града Зрењанина размотрити пристигле пријаве, посетиће дворишта и терасе, која буду у најужем избору, и одлучити о победницима. Победници конкурса ће благовремено бити обавештени о датуму доделе награда.

 Сви заинтересовани попуњене пријавне обрасце са фотографијама у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс – не отварати“, могу најкасније до 01.06.2023. године, предати на један од следећих начина:

 1. Послати поштом на адресу:
    Градска управа Зрењанин
    Одељење за привреду
    Одсек за заштиту и унапређивање животне средине
    23000 Зрењанин, Трг слободе бр. 10;

2. Предати лично на писарници Градске управе града Зрењанина, на адреси Трг слободе бр. 10, соба 53;

3. Попуњен, скениран пријавни образац са фотографијама послати на e-mail адресу: zivotna.sredina@grad.zrenjanin.rs

Телефон за додатне информације: 023/3150-187

КОНКУРС ФЛАЈЕР

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6985/nagradni_konkurs_00.jpg