Градоначелник: Локална самоуправа предузима низ активности и мера у циљу побољшања квалитета ваздуха на територији града Зрењанина

Према последњем објављеном годишњем извештају Агенције за заштиту животне средине о стању квалитета ваздуха у Републици Србији, квалитет ваздуха у Зрењанину је сврстан у трећу категорију, а Град Зрењанин у претходном периоду спровео је низ активности у циљу побољшања квалитета ваздуха.
Према подацима Агенције, тој трећој категорији припадају градови у којима је дошло до прекорачења граничних вредности за једну или више загађујућих материја: Лозница, Чачак, Параћин, Крагујевац, Зајечар, Краљево, Нови Пазар, Ваљево, Београд, Бор, Суботица, Сомбор, Зрењанин, Нови Сад, Сремска Митровица, Ниш, Панчево, Косјерић, Смедерево и Ужице. Концентрације загађујућих материја, опасних по здравље људи, јављале су се само у Бору.
У граду Зрењанину је, од укупно 16 врста мерених загађујућих материја, дошло до прекорачење средње годишње граничне вредности за једну загађујућу материју (суспендоване честице ПМ10), на само једном од наведених мерних места, које се налази на углу улице Цара Душана и Булевара Милутина Миланковића.
На свим осталим мерним местима, средња годишња вредност свих мерених загађујућих материја, била је у оквиру дозвољених вредности.
Према наведеном Извештају, доминантни загађивачи су емисије које потичу из  индивидуалних ложишта и саобраћаја, односно издувних гасова моторних возила.

 


Градоначелник Симо Салапура је указао да локална самоуправа у последње три године предузима низ активности и мера у циљу побољшања квалитета ваздуха на територији града Зрењанина.
Међу тим мерама јесте и субвенционисање спровођења мера енергетске ефикасности и смањења емисије угљен-диоксида.
Како је навео, до сада је замењено око 5.000 квадратних метара столарије и 157 котлова на гас у домаћинствима, у укупном износу преко 46 милиона динара и на тај начин грађанима је омогућено ефикасније и еколошки прихватљивије грејање, без чађи и суспендованих честица у ваздуху, док је у спровођење мера енергетске ефикасности на објектима школа уложено је преко 51 милион динара.
- Завршен је трећи крак обилазнице око Зрењанина захваљујући ком је делом растерећен саобраћај у граду, а самим тим и до смањења издувних гасова у граду. Још једна од мера које спроводимо у циљу побољшања квалитета ваздуха је и озелењавање града у шта је уложено преко 27 милиона динара, а посађено је више од 31 хиљаде стабала. Такође, врши се уклањање дивљих депонија и на тај начин се, између осталог, спречава разношење загађујућих материја - казао је градоначелник и напоменуо да Град Зрењанин већ трећу годину заредом субвенционише куповину бицикала, као еколошки прихватљивог транспорта за грађанство и да се врши сузбијање амброзије на јавним површинама у циљу сузбијања инхалационих алергена.

 

 

Надлежне инспекције спроводе редовну контролу емисија загађујућих материја из индустријских постројења и у складу са прописима налажу унапређивање процеса сагоревања у котларницама, као и мере за побољшање процеса производње.
Број мерних места за мерење квалитета ваздуха увећан је са 4 на укупно 8, а законска обавеза локалне самоуправе, на чијој је територији квалитет ваздуха треће категорије, је и израда Плана квалитета ваздуха, чему ће град Зрењанин, како је најавио градоначелник Салапура, приступити у наредном периоду, како би се одредиле додатне мере за побољшање квалитета ваздуха.

 


Такође, буџетски фонд за заштиту животне средине увећава се из годину у годину, те су у 2021. години средства износила 127 милиона динара, у 2022. години 208,5, а у 2023. години 714,9 милиона динара.
Априла ове године формиран је Зелени савет, као саветодавно тело градоначелника града Зрењанина, са задатком унапређивања информисаности грађана о стању животне средине, подстицања грађанског учешћа у процесу доношења одлука, разматрања питања, давања препорука и мишљења и обављања поверених задатака из области унапређивања, заштите и очувања животне средине, као и других питања у овој области на територији града Зрењанина.
- Чист ваздух и здрава животна средина су императив за локалну самоуправу и због тога ћемо наставити са реализацијом пројеката и активности, усмерених ка овом циљу – поручио је градоначелник Симо Салапура.

 

 

Иначе, мерење квалитета ваздуха на територији града Зрењанина врше Завод за јавно здравље Зрењанин и Институт за јавно здравље Војводине. На 8 мерних места мере се концентрације загађујућих материја: сумпор-диоксида, азотних оксида, угљен-моноксида, суспендованих честица ПМ10, тешких метала (арсен, кадмијум, никл и олово) и полицикличних ароматичних угљоводоника у суспендованим честицама, бензена, толуена, ксилена, водоник-сулфида, акролеина, амонијака и чађи.
Подаци о резултатима мониторинга квалитета ваздуха редовно се објављују на званичном сајту града Зрењанина (у делу Заштита животне средине) и достављају Агенцији за заштиту животне средине.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији припрема и објављује Агенција, а на основу података из државне и локалних мрежа.
Оцена квалитета ваздуха на основу прекорачења граничних и толерантних вредности концентрација загађујућих материја једина је законски дефинисана и обавезујућа оцена степена загађења у Републици Србији.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7158/GRAD_00.jpg