Обавештење о додели "Награде града Зрењанина" за 2023. годину - подношење предлога до 6. децембра

На основу Одлуке o установљењу Празника града, награда, јавних признања и звања почасног грађанина града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина” бр. 5/17), спроводи се поступак за доделу "Награде града Зрењанина". "Награда града Зрењанина" се додељује на свечаности која се одржава уочи новогодишњих празника.
 
"Награда града Зрењанина" додељује се појединцима и колективима за постигнуте видне резултате у области: привреде, науке, културе, васпитања и образовања, здравствене и социјалне заштите, физичке културе, уметности и у другим областима од интереса за град Зрењанин. Добитнику "Награде града Зрењанина" додељује се признање у виду повеље.
 
"Награда града Зрењанина" може се по истом основу доделити само једанпут. Изузетно, може се доделити и појединцима или колективима који нису у последњих десет година добили награду.
    
O додељивању "Награде града Зрењанина" одлучује Комисија за додељивање награда и признања, установљена горе наведеном Одлуком.
    
Предлоге за доделу награда и признања могу поднети: појединци, Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, предузећа, установе, удружења, организације и друге асоцијације.
 
Предлози за доделу "Награде града Зрењанина", са образложењем, подносе се дo среде, 6. децембра 2023. године на адресу:

ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА
Комисија за додељивање награда и признања 
ЗРЕЊАНИН, Трг слободе 10
Са посебном назнаком: "Предлог за доделу Награде града Зрењанина"

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7286/Grad_0.jpg