Републички референдум ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије

Народна скупштина Републике Србије је на Осмој посебној седници у Дванаестом сазиву, одржаној 30. новембра 2021. године донела Одлуку о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије за 16. јануар 2022. године.

Такође, Републичка изборна комисија је на основу члана 26. ст. 1. и 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник PC”, бр. 111/21 и 119/21) 3. децембра 2021. године усвојила Одлуку о утврђивању текста Информације о Акту о промени Устава Републике Србије.

Циљ ове информације је да грађанима Републике Србије пружи објективне информације о Акту о промени Устава Републике Србије о чијем се потврђивању грађани изјашњавају на републичком референдуму расписаном за 16. јануар 2022. године.

- Акт о промени Устава Републике Србије

 
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике Србије на језицима националних мањина:


Информација о Акту о промени Устава Републике Србије на језицима националних мањина: