Održana 35. sednica Skupštine grada

Скупштина
Po 35. put u ovom sazivu danas su zasedali odbornici Skupštine grada Zrenjanina. Sednici je prisustvovalo 56 odbornika, predsedavao je predsednik Skupštine Aleksandar Marton, a predviđeni dnevni red od 28 tačaka dopunjen je sa još dve - jednu je predložilo Gradsko veće, a drugu Srpska radikalna stranka. Član Gradskog veća dr Miloš Kovačević predložio je da se u dnevni red uvrsti Predlog Zaključka o usvajanju izmena i dopuna Plana rada i finansijskog plana Apoteke Zrenjanin za 2011. godinu, kojim se predviđaju sredstva za izgradnju apoteke u Kleku, adaptaciju prostora za apoteku u Knićaninu i sanaciju zgrade za apoteku u Lukićevu.
 
Jednoglasno je prihvaćen predlog koji je obrazložio predsednik odborničke grupe SRS Saša Santovac, a potom preformulisan kao zaključak, kojim se obavezuju Gradonačelnik grada Zrenjanina i JP "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina" da izvrše procenu sadašnjeg stanja objekta Dečijeg odmarališta u Dobroti, da utvrde vrednost radova za privođenje navedenog objekta nameni i da se u tu svrhu planiraju sredstva u Odluci o budžetu grada Zrenjanina za 2012. godinu.
 
Nekoliko tačaka predloženih od strane odbornika opozicije većinom glasova nije uvršteno u dnevni red, a rasprava o dnevnom redu trajala je duže od jednog sata. 
 
Na predlog predsednika odborničke grupe "Za evropski Zrenjanin" Boška Kojčića, kao prva tačka dnevnog reda uvrštena je Informacija o izvršenom procesu privatizacije privrednih subjekata u Gradu Zrenjaninu. Rasprava o ovoj tački takođe je trajala oko sat vremena, a obeležena je replikama između predsednika odborničke grupe SRS Saše Santovca i odbornice Srpske napredne stranke Milene Prstojević. Za govornicom su apostrofirani različiti krivci za neuspeh velikog broja privatizacija u Srbiji i Zrenjaninu, pa se rasprava više svodila na međusobna optuživanja nego na analizu informacije kojom je obuhvaćena privatizacija 73 preduzeća privatizovana u periodu 2001-2005. godine.  
 
U nastavku sednice, odbornici su većinom glasova utvrdili Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice ''Lazarevo'' Lazarevo za period od 01.01.2012. do 31.12.2016. godine, kao i Predlog Odluke o raspisivanju referenduma na teritoriji iste MZ. Prihvaćen je Predlog Odluke o izmenama Odluke o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina,  Predlog Odluke o izmenama Odluke o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva ulica i trgova, Predlog Odluke o izmeni Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu zoohigijenske službe, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge koje vrši Gradska uprava, kao i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama. 
 
Skupština je preduzeću ''NET BUS CO'' d.o.o. iz Zrenjanina poverila obavljanje komunalne delatnosti javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Zrenjanina, a usvojila je i dve informacije - o izvršenju žetve strnih žita u 2011. godini i pripremama za jesenju berbu i jesenju setvu u gradu Zrenjaninu, kao i o izradi i donošenju planova generalne regulacije za naseljeno mesto Zrenjanin  Odbornicima je i predočen i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Grada Zrenjanina za period  januar – jun 2011. godine.
 
Delu sednice tokom kog se pretežno raspravljalo o kadrovskim pitanjima, odnosno promenama u komisijama, savetima, upravnim i nadzornim odborima, nisu prisustvovali odbornici SRS, pa je skupštinska većina od 35 odbornika imenovala Komisiju za sprovođenje referenduma za uvođenje samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice ''Lazarevo'' Lazarevo za period od 01.01.2012. do 31.12.2016. godine, usvojila Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove i razrešila jednog i izabrala novog člana Saveta za praćanje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera. 
 
Sadržaj tačaka dnevnog reda za ovu sednicu, kao i do sada, može se pogledati na stranici sajta:
 
http://www.zrenjanin.rs/1-316-25-0/Sednica-Skupstine-grada
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/1131/grb_zrenjanin_150px.jpg