Заједничка подршка развоју ЛЕД канцеларија у малим општинама

Дана 5. марта у Градској кући у Крагујевцу промовисана заједничка сарадња градова Крагујевац, Зрењанин, општине Пећинци и Центра за равноправни регионални развој - CenTriR на спровођењу пројекта „заједничке мисије-мале ЛЕД канцеларије на путу ка великом успеху “. Пројекат је финансијски подржан од стране Фонда за отворено друштво Србије.

 

Тек када је 2007. године усвојен нови Закон о локалној самоуправи, локалне самоуправе су добиле овлашћења да управљају пословима локалног економског развоја, што је Србију готово ставило на дно земаља Западног Балкана по питању преноса надлежности. Међутим, неке напредне локалне самоуправе у то су време одмах препознале важност и прилику за свој локални развој и отвориле ЛЕД канцеларије. Градови Крагујевац и Зрењанин, као и општина Пећинци у последњих неколико година постигли су значајне резултате. Због тога су позвани као пројектни партнери у вези са локалним економским развојем да пренесу своја искуства у мање развијене регионе и општине.

 

 

С друге стране, велики број општина у Србији још увек није препознао значај инструмената локалног економског развоја, укључујући 9 општина које ће се укључити у овај пројекат, са циљем јачања капацитета њихових канцеларија за ЛЕД

 

Пројекат ће такође допринети повезивању ЛЕД канцеларија у Србији и даљем јачању цивилног друштва.

 

На конференцији за штампу присуствовали су представници заједничких партнера: Зоран Кузмановић, шеф Градске управе Крагујевца за привреду, спорт и спортску инфраструктуру, Ванеса Белкић, извршни директор Центра за равноправни регионални развој - CenTriRР, Радивој Милошевић, директор Агенције за Развој општине Пећинци, Јелена Рикало, самостални стручни сарадник за послове менаџмента у домаћем и међународном пословању, Градска управа Зрењанин.