Назиру се обриси грађевине у Гундулићевој - први пример комбиноване градње новог и реконструкције срушеног објекта

Иако су привредне активности значајно редуковане током ванредног стања, у грађевинском сектору који је у Зрењанину претходне и почетком ове године био у великом замаху, активности нису престајале и на градилиштима се и даље ради. Један од пројеката који је привукао пажњу јавности јесте изградња стамбеног објекта вишепородичног становања на углу Гундулићеве улице и насеља “Раде Кончар” у “Малој Америци”, јер је у питању зграда која представља наставак непрекинутог низа објеката на парној страни Гундулићеве улице, с посебно решеном уличном фасадом. 

Услов за изградњу на тој локацији, која је годинама стајала неугледна и запуштена, био је да се испоштују све одредбе Завода за заштиту споменика културе, пошто је првобитни део објекта на том месту срушен, а био је под претходном заштитом. Изградњом стамбене зграде извршиће се и његова тотална реконструкција, како самог зида и фасадног платна, тако и ајнфорт капије, по узору на десни, сачувани део објекта. Колико је познато, ово је први пример у Зрењанину комбиноване изградње потпуно новог објекта и тоталне реконструкције старог, у једном његовом делу. 

Радови напредују и у овој фази назиру се обриси грађевине која ће, посматрано из Гундулићеве улице, у приземљу бити идентична са суседним објектом, односно биће њен функционални наставак. У току је изливање плоче последњег, трећег спрата, а сама зграда имаће стамбено-пословну намену, спратности По+П+3, са 14 станова и 7 локала у приземљу, као и подземном етажом с 12 паркинг места. Инвеститор је зрењанинско предузеће “ДМД изградња”. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5598/Gunduliceva_13-04_0.jpg