Обавештење - инструкције за подношење захтева за издавање потврда за кретање лица у периоду ограниченог кретања

Градска управа Зрењанин обавештава грађане да је, у складу са Налогом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, градовима и општинама омогућено да, након свих провера и добијања сагласности од Министарства, издају потврде за кретање лица у периоду ограниченог кретања које важи на територији Републике Србије. 

Сврха издавања потврда за кретање је омогућавање несметаног пружања помоћи у кући (услуга социјалне заштите, али и директно уговорена помоћ између две особе) и услуге персоналног асистента, или уређено виђење детета и родитеља када је то неопходно учинити у периоду у ком постоји забрана кретања.  

Одељење за друштвене делатности Градске управе Зрењанин издало је детаљне инструкције за добијање оваквих потврда и отворило посебну е-mail адресу за достављање захтева са свом потребном документацијом. У разматрање ће се узимати само захтеви који су уредни, у смислу овог обавештења.

У разматрање неће бити узети захтеви за кретање лица која имају навршених 65 година живота, из разлога што је наведеним лицима уведена општа забрана кретања. 

Такође, у обавештењу се посебно напомиње да подношење захтева без издавања (од стране Министарства прописане) потврде не омогућава по аутоматизму и дозволу кретања особе која је потврду тражила.
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5592/large_Grb_Indeks_300.jpg