Пројектима Европске банке за обнову и развој до енергетски ефикаснијих зграда и нижих цена грејања

Пројекти у циљу увођења обновљивих извора енергије и енергетске санације зграда у Зрењанину представљени су у Градској кући, у присуству представника Европске банке за обнову и развој (EBRD), Бојана Богдановића и Мерана Лукића.

Један од пројеката је “Енергетска ефикасност и енергетска санација стамбених зграда које су прикључене на систем даљинског грејања”, а како је наглашено, користи од реализације пројекта су смањење потрошње топлотне енергије у просеку за око 60 одсто, повећање услова угодности боравка корисника објеката, продужење века трајања објеката, подизање вредности самих некретнина које су предмет пројекта, визуелно унапређење самог изгледа зграда али и града, и финансирање пројекта из постигнутих уштеда.

Иначе, пројекат предвиђа да ЈКП “Градска топлана” установи програм по којем би пројектовала, прибављала дозволе и изводила радове на примени мера енергетске санације стамбених зграда које су прикључене на систем даљинског грејања (СДГ). Грађани би добили реновиран објекат (нове демит фасаде, нову столарију и изолацију кровова зграда), са бољим условима боравка и већом вредности некретнине, а да им се не би повећали издаци на годишњем нивоу. Трошкови енергетске санације би се финансирали из постигнутих уштеда енергије. ЈКП “Градска топлана” би у овом случају функционисала као јавна ESCO фирма (Public ЕSCO).

На овом састанку представљен је и пројекат “Енергетска ефикасност и енергетска санација јавних зграда које су прикључене на систем даљинског грејања”, а који на сличан начин решава питање енергетске ефикасности јавних објеката. 

Трећи пројекат јесте “Имплементација соларно термалног постројења у систем даљинског грејања”, чији су бенефити снижавање трошкова производње, смањење емисија продуката сагоревања и побољшање квалитета ваздуха, смањење емисија CO2, испуњавање законских обавеза Система енергетског менаџмента чији је топлана обвезник, смањење пикова у потрошњи гаса на основу којих топлана плаћа фиксни трошак гаса у току целе године и повећање степена корисности постојећих котлова на гас. 

Помоћник градоначелника Зрењанина Душко Радишић истакао је да сарадња са Европском банком за обнову и развој, по питању ових пројеката, траје већ шест месеци, а да је један од најважнијих санација зграда колективног становања.
- На овај начин помоћићемо станарима да реконструишу своје зграде, а најважније јесте да они неће имати никаквих додатних трошкова. Једина обавеза јесте да у у наредних девет до четрнаест година, у зависности од улагања, плаћају исту цену грејања. Све ће се радити уз договор, сагласност и потписивање уговора са станарима. Мислимо да је ово једно од најбољих и можда јединих решења, а да на лак, брз и безболан начин наше зграде колективног становања реконструишемо и учинимо енергетски ефикаснијим - казао је Радишић.

Додао је да је, у сарадњи с Градском топланом, Европска банка за обнову и развој добила податке о свим зграда и све оне које имају потрошњу преко 140 kw/h су ушле у овај програм, а моћи ће да се пријаве и друге, новије зграде.

Планирано је да се пројектом обухвати 20 зграда колективног становања и 11 јавних објеката. 
- Важан је и пројекат који се односи на јавне објекте који су такође енергетски неефикасни, док је трећи пројекат значајан јер би се топлотна енергија која се добија путем сунчеве енергије акумулирала у великом резервоару током лета и та би се енергија користила како би смањили потрошњу гаса и трошкове свим грађанима који су на систему даљинског грејања - објаснио је он.

Иначе, Европска банка за обнову и развој, у сарадњи с неколико пословних банака, омогућила је за све остале грађане повољне кредитне линије које подржавају енергетску ефикасност стамбених објеката, са бесповратним средствима до двадесет одсто.   

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5691/Evropska_Banka_0.jpg